Hlavní navigace

S konkurenceschopností vše stojí a… padá

25. 1. 2011

Sdílet

Analýza konkurenceschopnosti ČR, kterou včera prezentovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, je dobrým krokem k vytvoření dlouhodobější strategie pro posílení tuzemské ekonomiky.

Analýza, opírající se o mezinárodní srovnání, zjišťuje ovšem stejné problémy, na jaké zaměstnavatelé poukazují již delší dobu. Jedná se zejména o málo efektivní veřejnou správu, rozbujelou byrokracii a korupci, nedostatečně kvalitní dopravní infrastrukturu a další problémy. K těm z pohledu zaměstnavatelů patří i nedostatek technicky vzdělaných pracovníků a požadavkům trhu neodpovídající systém moderního vzdělání a také výzkum, vývoj a inovace na špičkové úrovni a užší spolupráce škol s průmyslovou sférou.

„Zpracovali jsme obsáhlý a komplexní materiál pod názvem Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR, v němž jsme již vloni v červnu shrnuli naše požadavky pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Odezva vlády na tento materiál byla příznivá. Podstatné bude, jak odpovědné instituce dokážou tyto návrhy zapracovat do tolik potřebné strategie a tu uvést do praxe,“ uvedl Boris Dlouhý, ředitel sekce Hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zaměstnavatelé poukazují na nezbytnost přijetí strategie posílení konkurenceschopnosti ČR, jejíž hlavní kontury a zaměření by se neměnilo podle politického zabarvení vlád. „Politiku konkurenceschopnosti neděláme pro současnost,“ uvedl Boris Dlouhý.

Strategie zvyšování konkurenceschopnosti ČR by neměla jen mapovat aktuální problémy, ale měla by být schopna dlouhodobějšího pohledu na změny globální ekonomiky. „Důležité bude, jak jsme schopni předjímat změny,“ uvedl Boris Dlouhý.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Byl pro vás článek přínosný?