Hlavní navigace

Tajemství úspěchu start-up firem odhaleno: honba za snem a dostatek financí rozhodují

29. 8. 2012

Sdílet

Jak ve vyspělých, tak v rozvíjejících se ekonomikách mají tzv. start-up firmy silný potenciál stát se navzdory recesi motory ekonomického růstu. V zemích BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) totiž měly vysoce růstové malé a střední firmy za poslední rok průměrný obrat 4,13 milionu dolarů a od svého vzniku mediánové tempo růstu 453 procent. Oproti tomu rostly evropské společnosti tempem 100 % až 150 %; v Německu činil jejich průměrný obrat 2,99 milionu dolarů, zatímco ve Francii 1,6 milionu dolarů.

Vyplynulo to z globálního průzkumu společnosti Delta Economics na zadání Asociace profesních účetních ACCA. Výzkum svědčí o pozoruhodném podnikatelském optimismu, zároveň však zkoumá i překážky a obtíže, na něž malé a střední firmy narážejí, a varuje vlády, instituce, banky a konzultanty, aby věnovali bedlivou pozornost jejich potřebám nyní i v dlouhodobém horizontu.

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvádí: „Evropští podnikatelé se musí vypořádat s nemalými problémy a hledají příležitosti k růstu. To lze vidět na příkladu Německa, které patří k největším evropským zaměstnavatelům – typický německý růstový podnik zaměstnává 13 lidí, oproti sedmi zaměstnancům ve Francii a Británii či pěti v Itálii. Je rovněž jasné, že evropští podnikatelé, tak jako jejich kolegové v zemích BRICS, jsou odhodlaní a dost houževnatí, aby vybudovali svůj podnik snů – a podporu a finance přitom získávají všude, kde se dá.“

 

Zpráva mimo jiné zdůrazňuje: 

Mezinárodní rozměr: Míra mezinárodnosti start-up firem byla nejvyšší v Evropě, kde tři pětiny zkoumaných menších firem měly mezinárodní rozměr včetně marketingu či zámořského prodeje, hledání dodavatelů, financování a partnerství. Bezmála polovina firem v zemích BRICS uvádí nějaké mezinárodní aktivity, zatímco v USA byl trend opačný: tři pětiny firem působily pouze na tuzemském trhu. Z průzkumu ACCA plyne, že mezinárodně orientované podniky rostou rychleji než čistě lokální firmy. 

Motivace: Ve všech zemích, které se zúčastnily průzkumu, je nejdůležitějším či druhým nejdůležitějším faktorem při zakládání start-up firmy honba za snem – uvedla ho přes polovina respondentů. Pouze v Rusku činil 41 %, ale i zde byl třetím největším motivačním faktorem. „Využít příležitosti na trhu“ bylo důležité (přes 75 %) v USA, Číně, Brazílii a Německu a „vydělat spoustu peněz“ bylo silnou motivací v USA, Číně a Brazílii (přes 70 %), ale méně už v Německu (51 %). Zatímco respondenti ve většině pokládali výši výdělku za důležitou, Italy (3 %) a Španěly (18 %) podle všeho příliš nemotivovala. 

Očekávání růstu: Menší firmy jsou v očekávání růstu obratu skromní, přičemž Brazilci jsou nejoptimističtější – ti očekávají zdvojnásobení obratu během tří let, zatímco Číňané počítají s 75 % růstem a Jihoafričané se zhruba dvoutřetinovým. V západních zemích vynikají Británie a USA; první očekává 60 % růst a druhá země 57 %. Obyvatelé eurozóny mají ohledně růstu nižší očekávání (40 % či méně), přičemž v Německu činí pouze 25 %. 

Přístup k penězům: Podnikatelé oslovení v průzkumu získali 60 až 80 % svého základního kapitálu z vlastních zdrojů, tedy většinou z vlastních úspor nebo z osobních půjček, přičemž vzorek z eurozóny vykazoval obzvláště vysoké investice z úspor (Francie 89 %, Belgie 97 % a Německo 90 %). Firmy si půjčovaly od bank v různé míře – od 21 % ve Španělsku po 60 % v Nizozemsku; od 47 % v Belgii po 52 % ve Francii. Je potřeba, aby banky podpořily tyto firmy obzvláště v jejich počáteční fázi – z průzkumu totiž plyne, že klíčovým faktorem růstu obratu je celkový objem prvotní investice při nastartování firmy. 

Vyhledávání rad: Evropští a američtí podnikatelé vyhledávali při zrodu firmy profesionální rady mnohem více než srovnatelní podnikatelé v zemích BRICS. V Belgii se šlo k profesionálům poradit 81 % respondentů a v Německu 76 %, zatímco ve vzorku BRICS tak učinilo pouze 43 % Jihoafričanů a Číňanů. Jak se firma rozrůstá, majitelé vyhledávají profesionální poradenství, které je pokládáno za pozitivní vliv ve všech zemích a je kupodivu více ceněno v zemích BRIC než na Západě.

 

Další zajímavé body ze zprávy: 

Firmy jako zaměstnavatelé: podniky v zemích BRICS většinou zaměstnávají více lidí než jejich evropské či americké protějšky, přičemž ty čínské zaměstnávají nyní v průměru 32 lidí a odhaduje se, že za tři roky toto číslo poporoste na 84 lidí. Německo je v Evropě největší zaměstnavatel, jeho start-up firmy dnes v průměru zaměstnávají 13 lidí, přičemž se očekává, že tento počet narost během tří let na 21 zaměstnanců. Zaměstnanost u amerických společností je relativně skromná – zaměstnávají pět lidí a očekávají, že tento počet naroste na osm. 

Pohlaví podnikatelů: Podíl podnikatelek ve Španělsku je překvapivě nízký, pouze 9 % z celkového počtu podnikatelů, zatímco v globálním měřítku si nejlépe vede Čína se 26 % podnikatelek. Z respondentů oslovených v Británii je 17 % žen, ve Francii, Itálii a Německu jich bylo 15 % a vede Belgie s 21 %. USA s 22 % podnikatelek si vedly lépe než v Evropě. 

Překážky podnikání: Všichni respondenti vidí makroekonomické klima jako velkou překážku a pro většinu představoval problém i zachování ziskovosti a cash flow. Zdanění pokládalo za negativní faktor od 39 % do 74 % respondentů v zemích EU, přičemž v Británii a USA jich bylo přes 50 %. Respondenti v Brazílii (61 %), Rusku (68 %) a Jihoafrické republice (41 %) to rovněž pokládali za velký problém, zatímco čínští podnikatelé se k daním stavěli v zásadě neutrálně.

 

Cloud24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?