Hlavní navigace

Porovnali jsme zadlužení domácností a firem v jednotlivých krajích. Chovají se stejně

27. 7. 2022

Sdílet

 Autor: Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com
Byli zvědaví, zda se liší chování spotřebitelů a obchodních společností v oblasti zadlužování. A k našemu překvapení jsme zjistili, že téměř neliší.

Přestože se od sebe svět spotřebitelský a svět podnikatelský významně odlišují, najdeme v nich spoustu paralel – například u jejich financování. My jsme byli zvědaví, zda se liší chování spotřebitelů a obchodních společností v oblasti zadlužování. A k našemu překvapení jsme zjistili, že téměř neliší. Podívejme se na podrobnosti.

Barometr úvěrového trhu

K porovnání postupu firem a spotřebitelů v oblasti půjček jsme využili pravidelně vydávaného Barometru úvěrového trhu. Jde o čtvrtletní report z registrů dlužníků, které spravuje Czech Credit Bureau. Má na starosti registry BRKI, NRKI a REPI, do nichž jsou zapisovány úvěry poskytnuté bankami (BRKI), nebankovními společnostmi (NRKI) nebo sjednané služby založené na splátkách, jako je například mobilní tarif nebo dodávky energií (REPI). 

Důležité je dodat, že v těchto registrech nejsou vedeny všechny úvěry obchodních společností, k tomu primárně slouží CRÚ spravovaný centrální bankou. Ale vzorek z BRKI a NRKI je už dost velký na porovnání přístupu obou skupin k úvěrům a k nakládání se svými dluhy. Registrů dlužníků je v České republice ještě více. Podívejte se na detailní popis všech českých dlužnických registrů, včetně varování před registrem podvodným.

Zadlužení domácností? Nejvyšší v Praze a nejnižší v Karlovarském kraji

Z Barometru úvěrového trhu je dlouhodobě patrné, že nejvíce se zadlužují lidé žijící v Praze. Na celém objemu půjček pro domácnosti se podílejí dokonce z 18 %. Na druhém místě je kraj Středočeský s 15 % a na třetím místě kraj Jihomoravský s 12 %. 

OBJEM DLUHU OBYVATEL V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

Zdroj: CBCB.cz. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-1-kvartal-2022/

Naopak nejnižší zadlužení můžeme vidět u spotřebitelů žijících v kraji Karlovarském, kde souhrnný dluh domácností dosahuje 2 % z celkového zadlužení domácností v celé ČR, druhé nejnižší zadlužení je v kraji Vysočina, konkrétně 3,5 % a třetí nejnižší pak v kraji Libereckém, a to 3,8 %.

Zadlužení obchodních společností?  Nejvyšší v Praze a nejnižší v Karlovarském kraji

Když se podíváme na rozložení dluhu obchodních společností mezi jednotlivými kraji, s překvapením zjistíme, že je velmi podobné – alespoň co se pořadí krajů týká. Nejvíce jsou tedy zadluženy pražské firmy, jejich dluh dosahuje 20 % z celkového dluhu obchodních společností vedeného v registrech BRKI a NRKI. Na druhém místě je kraj Jihomoravský s 8,6 % a na třetím pak kraj Středočeský se 7,8 %. 

OBJEM DLUHU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V NRKI PODLE KRAJŮ

Zdroj: CBCB.cz. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-1-kvartal-2022/

Nejnižší zadlužení je pak evidováno u obchodních společností sídlících v kraji Karlovarském, kde souhrnné zadlužení dosahuje 1 % z celkového dluhu, druhý nejnižší dluh mají formy v kraji Libereckém, a to 2 %, třetí v pořadí je pak kraj Vysočina s 2,3 %. 

Velmi podobná je dokonce i struktura zadlužení -  v členění na investice a provoz

Jak domácnosti, tak firmy se nejvíce zadlužují za účelem nákupu investic. Domácnosti za účelem bydlení, firmy za účelem své podnikatelské činnosti. Když se podíváme do procentního rozložení půjček na investice a na provoz, i tady najdeme ohromnou podobnost mezi oběma světy.

Z celkových 3 070 miliard dluhu českých domácností bylo 2 560 miliard (83,5 %) půjčeno na investice do bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření). No a na spotřebě formou krátkodobé půjčky teď domácnosti dluží 512 miliard (16,5 %).

CELKOVÝ OBJEM DLOUHODOBÉHO A KRÁTKODOBÉHO DLUHU

Zdroj: CBCB.cz. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-1-kvartal-2022/

Z celkových 270,6 miliard Kč dluhu zapsaného u obchodních společností v registrech BRKI a NRKI bylo na investice poskytnuto cirka 84 % (investice, nákup na splátky a finanční leasing). Zbylých 16 % pak jsou provozní záležitosti (operativní leasing, kontokorent, revolving nebo provozní úvěr).

CELKOVÝ OBJEM DLUHU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V BRKI A NRKI PODLE NÁSTROJŮ

Zdroj: CBCB.cz. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-1-kvartal-2022/

Domácnosti si vedou se splácením hůře. A firmy se navíc rychle zlepšují

Barometr úvěrového trhu také ukazuje, že objem dluhu, u kterého se nedaří splácení včas, je mezi domácnostmi mnohem vyšší než mezi firmami. Kde došlo ke zpoždění se splátkou alespoň o tři měsíce, tam je dluh nazýván „ohroženým“. 

OBJEM OHROŽENÉHO DLUHU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (vlevo) A DOMÁCNOSTÍ (vpravo)

Zdroj: CBCB.cz. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-1-kvartal-2022/

U domácností je evidován ohrožený dluh ve výši 28,1 miliardy korun, což je 0,9 % z celkového dluhu domácností. U obchodních společností je situace nápadně lepší. Ohroženým je zde dluh ve výši jedné miliardy korun, a to je 0,4 % z celkového dluhu evidovaného v registrech NRKI a BRKI. Navíc se u firem schopnost splácet za poslední rok zlepšila rychleji než u domácností. Ohrožený dluh obchodních společností klesl za posledních 12 reportovaných měsíců o 16,9 %, kdežto u obyvatelstva jen o 5,9 % (nicméně splácení hypoték se zlepšilo o 19 %, problémy přetrvávají spíše u půjček krátkodobých).

ICTrocenka

Domácnosti už dvakrát dostaly silný impulz ke zlepšení schopnosti splácet

Z historie Barometru úvěrového trhu se dá snadno vyčíst, že domácnosti si ve splácení skokově polepšily ve dvou fázích. Jednak po účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru, který spotřebitele chrání zatím nejsilněji v naší novodobé historii, jednak po vstupu online srovnávačů půjček, jako například FérovéPůjčky.cz, na český úvěrový trh. Právě rychlé porovnání cen a dalších podmínek půjček pomáhá spotřebitelům vybírat ty nejlepší, jejichž splácení pak snáze zvládnou.

Problémy se splácením? U firem hlavně v Praze, u domácností v kraji Ústeckém

Ještě se podívejme na rozložení problémů se splácením mezi jednotlivými kraji. Nejvíce firem se s prodlením ve splátkách potýká v Praze, pak v kraji Karlovarském a v kraji Libereckém. U domácností jsou na tom dlužníci nejhůře v kraji Ústeckém, pak v kraji Karlovarském a na třetí příčce je kraj Moravskoslezský. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku