Hlavní navigace

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2014

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství publikovalo na svých stránkách přehled změn v oblasti daně z nemovitých věcí v roce 2014. Upozorňujeme zejména na to, že některé změny znamenají pro poplatníky povinnost podat v roce 2014 daňové přiznání, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. V určitých případech se jejich daňová povinnost dokonce snižuje.

Situace, kdy má poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014  

Daňová povinnost se sníží například u staveb vleček, které jsou jednoznačně zařazeny pod zpevněné plochy pozemků. Ke snížení dojde dále v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží u staveb užívaných k podnikání bude menší než 1/3 zastavěné plochy stavby.

 

Daňová povinnost se zvýší u pozemků, které jsou určeny k zastavění stavbami osvobozenými od daně (např. stavby vodáren, kanalizačních zařízení, stavby pro veřejnou dopravu), neboť ty budou od 1. ledna 2014 do okamžiku dokončení stavby zdaňovány jako pozemky stavební. Daňové přiznání bude muset podat rovněž vlastník pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky, pokud není vlastníkem žádné z jednotek. Tento pozemek je předmětem daně z pozemků bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Výjimku představuje pozemek ve vlastnictví státu nebo obce.

 

Zatímco do roku 2013 byli poplatníky daně z nemovitých věcí, tvořících jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1. ledna 2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž v důsledku toho vzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2014.

 

Situace, kdy nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014 

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň zvýší v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22. Přepočet daně provede správce daně a její novou výši sdělí poplatníkovi rozhodnutím.

 

Nové skupiny poplatníků 

Nově se v důsledku úpravy občanského práva stává poplatníkem také pachtýř, stavebník u pozemků zatížených právem stavby a svěřenský fond. Existence takových subjektů bude mít dopad na daň z nemovitých věcí nejdříve ve zdaňovacím období 2015.

 

Úplné znění informace GFŘ naleznete pod tímto odkazem

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?