Hlavní navigace

Poznej a chraň: svého podnikatele

7. 11. 2011

Sdílet

Téměř tři čtvrtiny dotazovaných je přesvědčeno o prospěšnosti podnikatelských soutěží, z nichž s odstupem nejznámější je Podnikatel roku, pořádaná společností Ernst & Young. Jen pětina lidí ale ví, že podnikatele roku může – při dodržení pravidel – nominovat každý občan.

Podnikatelé sami jsou, co se týče vlivu podnikatelských soutěží na podporu image podnikatelů, nepatrně skeptičtější než veřejnost. Přesto plné tři pětiny z nich se domnívají, že obraz podnikatelů pomáhají zlepšovat.

Podnikatele dnes nadpoloviční většina lidí (55 %) vnímá pozitivně. Veřejnost lépe než dříve hodnotí odpovědnost, kterou za svoje podnikání nesou. Cení si také toho, že vytvářejí nová pracovní místa a zvyšují životní úroveň v naší zemi. Zároveň uznává, že mají těžký život. V porovnání se situací před několika lety mají dnes podnikatelé podle běžné populace v menší míře respekt ke svým zákazníkům a již nejsou takovým dobrým příkladem pro společnost. Naopak už jsou méně vnímání jako podvodníci, kteří nevědí, co je práce.

Spontánní asociace spojené se slovem podnikatel jsou dnes nejčastěji, v 77 % případů, neutrální (živnost, podniká…); v pořadí druhá nejčetnější jsou pozitiva a negativa spojená s podnikáním (volnost, možnost být pánem svého času či finanční výhody na straně jedné a hodně práce či málo času na straně druhé). Negativní asociace má 8 % respondentů, mírně pozitivní 5 % lidí. Fyzické atributy (oblek, auto) si s podnikateli spojují 3 % obyvatel.

Začít podnikat v Česku není snadné. Veřejnost podmínky pro započetí podnikání hodnotí mezi trojkou a čtyřkou (3,6 – podle stupnice jako ve škole).  A jen necelá třetina podnikatelů hodnotí svůj začátek jako snadný.

 

Vliv podnikání na soukromý život 

Přibližně pětina podnikatelů říká, že se jejich život se začátkem podnikání nezměnil. Pokud podnikatelé hovoří o kladných změnách životního stylu při podnikání, tak se týkají zvýšení životní úrovně a svobody (možnosti rozhodovat sám o sobě), které jim podnikání přineslo. Ale zároveň vnímají i negativní stránku věci a to v podobě nedostatku času, množství práce, starostí a stresu.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj a další informace: GfK

 

Byl pro vás článek přínosný?