Hlavní navigace

Pozor na nepoctivé poradce u obchodů s cennými papíry

20. 3. 2012

Sdílet

V poslední době zaregistrovali členové České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) dramatický nárůst bezpředmětných stížností. Jde o výsledek nekalých praktik některých „poradců“, zejména společnosti KLV Consulting, kteří se snaží vydělávat na důvěřivosti klientů tím, že od nich vybírají poplatky za zpracování neopodstatněných stížností.

ČAOCP chce klienty varovat před aktivitami lidí, kteří se v nich snaží vyvolat dojem, že hájí jejich zájmy a snaží se je přimět, aby se od nich nechali za provize zastupovat. Klienti obchodníků s cennými papíry mohli a mohou využít standardní reklamační proces, aniž by museli komukoliv platit za jeho zprostředkování provizi či poplatek. 

Český kapitálový trh začíná být zaplavován stížnostmi, které jsou účelově vyvolány jako forma nátlaku na obchodníky s cennými papíry – přičemž o ochranu zájmu klientů „poradcům“, kteří je iniciují, zjevně vůbec nejde. Snaha o kontaktování členů ČAOCP těmito poradci a „návrhy“, s nimiž přichází, se dá nazvat jedině jako racketeering – snaha získat výpalné.

 

Klient zaplatí poradci, aniž by získal jakoukoliv reálnou protihodnotu 

V drtivé většině stížnosti, zasílané členům ČAOCP, postrádají obsahovou oprávněnost. Nelze jim tedy vyhovět a jsou nutně odmítány jak ze strany jednotlivých obchodníků s cennými papíry, tak ze strany příslušných orgánů. Jediným výsledkem takových stížností je, že klient zaplatí poradci, aniž by získal jakoukoliv reálnou protihodnotu. Klient si v takových případech kupuje jen falešnou naději.   

Podle posledních informací KLV Consulting dokonce aktivně kontaktuje stávající klienty obchodníků s cennými papíry a snaží se je k podávání stížnosti přimět. Tyto metody jsou svou podstatou podobné churningu (nadměrnému, nucenému obchodování), které na český trh přinesli právě lidé, kteří dnes tvrdí, že budou hájit zájmy klientů a „tlačí“ je do podávání stížností.

 

Více se zajímat o historii 

„ČAOCP naléhavě vyzývá investorskou veřejnost, aby se klienti při výběru poradce pečlivě zajímali o jeho podnikatelskou historii, kvalifikaci, reálné výsledky a o to, zda případně vybírání poplatků za neúčelné stížnosti nemůže být motivací jeho činnosti,“ říká Martin Kozumplík, prezident ČAOCP. „Pokud mají klienti pochybnost o postupu obchodníka s cennými papíry, mohou podat reklamaci podle reklamačního řádu příslušného obchodníka, obrátit se na Českou národní banku, případně uplatnit svá práva u soudu,“ upozorňuje investorskou veřejnost Martin Kozumplík. 

ČAOCP dále varuje klienty, že činnost a vyjádření některých „poradců“, zejména ze společnosti KLV Consulting, mohou vyvolávat zcela mylné představy, jako například že za každou ztrátu utrpěnou při obchodování na kapitálovém trhu odpovídá obchodník s cennými papíry. Taková představa může klienty ve výsledku vážně poškodit, protože je může navádět k lehkovážnému nakládání se svými prostředky.

 

Každý strůjce svého úspěchu 

„Fungování kapitálového trhu je založeno na předpokladu, že investor si nese za svá rozhodnutí odpovědnost sám. Pokud vyvoláme dojem, že investor může chtít ztrátu za svá rozhodnutí uplatnit na brokerovi, mohlo by to mít pro český kapitálový trh likvidační důsledek,“ říká Martin Kozumplík, prezident ČAOCP. 

V případě pochybností nebo setkání s nekalými praktikami subjektů, které tvrdí, že klienty budou zastupovat při podání stížností, se lze obrátit na ČAOCP prostřednictvím e-mailu: info@caocp.cz.

 

Zdroj: Česká asociace obchodníků s cennými papíry

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?