Hlavní navigace

Švýcarsko přistupuje k novým pravidlům EU pro oblast sociálního zabezpečení

21. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Švýcarsko začne k 1. dubnu 2012 aplikovat na migrující pracovníky z/do států EU nová evropská pravidla pro oblast sociálního a zdravotního pojištění, která ve státech EU vstoupila v platnost již 1. května 2010.

Švýcarsko tak začne postupovat podle nového nařízení č. 883/2004, které nahradilo původní nařízení EU č. 1408/1971.

Aplikace nových pravidel ovlivní zejména pracovníky vyslané z/do Švýcarska, kteří nově budou mít nárok na automatické setrvání v domovském systému sociálního zabezpečení v případě, že doba jejich vyslání nepřekročí 24 měsíců (oproti původním 12 měsícům). Nové nařízení mění i pravidla pro výkon práce ve dvou nebo více zemích EU pro jednoho zaměstnavatele: pro setrvání v domovském systému sociálního zabezpečení se bude také na švýcarské pracovníky vztahovat podmínka výkonu části pracovní činnosti v domovské zemi, a to minimálně 25 % pracovního času nebo minimálně 25 % odměny za výkon práce v domovské zemi. Pro pracovní vyslání před 1. dubnem 2012 použije Švýcarsko obdobně jako státy EU přechodné období deseti let, po které je nadále možné postupovat v souladu s předchozím nařízením.

 

Švýcarské orgány však na rozdíl od většiny států EU rozhodly, že nová pravidla se nebudou vztahovat na občany třetích zemí migrujících z/do Švýcarska. Na občany nečlenských států EU se tedy i nadále budou aplikovat pravidla původního nařízení 1408/1971.

 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © Cmon - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?