Hlavní navigace

Reverse charge ve stavebnictví: Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ

10. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ – CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti k DPH ve stavebnictví.

Informace má za cíl doplnit dosavadní materiály GFŘ a reagovat na vývojové posuny v konkrétních případech. Její součástí jsou:

* obecné zásady pro zatřídění v případě instalací, oprav a údržby zařízení pevně připojených k budově;

* komentář k zásadám pro aplikaci § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, zejména s ohledem na nutnost rozlišovat mezi poskytnutím několika samostatných hlavních plnění a poskytnutím plnění, která jsou součástí jednoho plnění;

* komentář ke konkrétním případům zatřídění stavebních prací do klasifikace CZ – CPA pro účely DPH. Jsou zde uvedeny příklady plnění spadajících pod režim přenesení daňové povinnosti, příklady plnění, u kterých se režim reverse charge aplikuje jen v jistých případech a plnění, ve kterých se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní.

 

Informace dále uvádí, že pokud plátci doposud postupovali v dobré víře, avšak jejich postup nebyl v souladu s instrukcemi uvedenými v informaci, správce daně by jejich postup zpochybnit neměl. Předpokladem je, aby daný předpis aplikoval identicky jak dodavatel, tak příjemce plnění, a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu. 

Kompletní znění informace naleznete zde

 

 

Foto: © Pavel Losevsky - Fotolia.com

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?