Hlavní navigace

Rodinné firmy se stávají mezinárodními hráči

7. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Picture-Factory - Fotolia.com
Do pěti let jich 74 procent plánuje vyvážet do zahraničí, odkud očekávají téměř třetinu tržeb.

Více než dvě třetiny (67 %) rodinných firem po celém světě vyvážejí část své produkce do zahraničí. A do pěti let by měly exportovat téměř tři čtvrtiny (74 %) rodinných firem. Ukázal to průzkum PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem. Ti uvedli, že čtvrtinu svých tržeb (25 %) realizují v zahraničí. Zároveň očekávají, že podíl exportu na jejich příjmech by měl do pěti let vzrůst až na třicet procent. 

Téměř polovina (45 %) dotázaných zástupců rodinných firem po celém světě očekává nárůst exportu během příštích pěti let. Není překvapivé, že nejvíce v současnosti vyvážejí asijské rodinné firmy, nicméně pokud jde o plánovaný nárůst exportu, největší ambice mají firmy z regionu střední a východní Evropy. Chtějí zvýšit export o deset procent.  

„I české firmy si začínají uvědomovat, že jim je český trh malý. Podle našich průzkumů by měla své zahraniční aktivity v příštím roce rozjet či posílit přibližně třetina českých rodinných firem, jejichž velikost jim takovou expanzi umožňuje. I přes řadu nástrah je to podle mého názoru krok správným směrem, neboť zůstat pouze doma znamená uzavřít si dveře před řadou zajímavých růstových příležitostí,“ říká David Borkovec, partner společnosti PwC Česká republika.

 

Nejraději hned za humna 

Rodinné firmy míří v rámci zahraniční expanze nejčastěji na sousední trhy či do kulturně a jazykově blízkých regionů.

Za největší překážky, s nimiž se musí při vstupu na zahraniční trhy vypořádat, považují rodinné firmy:

* odlišnou podnikatelskou kulturu,

* konkurenci,

* kolísání měnových kurzů,

* ekonomickou situaci na cílovém trhu,

* řízení složitějšího dodavatelsko-odběratelského řetězce,

* financování mezinárodní expanze. 

„Českým podnikatelům mířícím do zahraničí často pomáháme se zvládnutím nástrah jiného legislativního prostředí, které se vyznačuje například zcela odlišnými regulatorními či daňovými pravidly. Bez jejich zvládnutí nelze uspět se sebelepším podnikatelským záměrem. A mnozí podnikatelé se již poučili, že velmi odlišná pravidla mohou panovat i kousek za našimi hranicemi,“ dodává David Borkovec.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?