Hlavní navigace

Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemska a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise

24. 7. 2014

Sdílet

Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemska a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé nadnárodní společnosti neodporují pravidlům EU o státní podpoře. Impulsem pro vyšetřování byly zprávy médií o údajném využívání rozhodnutí správců daně některými společnostmi za účelem získání významných daňových úlev (týká se např. společností Apple a Starbucks).

Dle Evropské komise nejsou problematická rozhodnutí správců daně jako taková, neboť posláním těchto rozhodnutí je poskytnout daňovému poplatníkovi určitou jistotu vzhledem k jeho daňové povinnosti či interpretaci zákonů. Nicméně Evropská komise dodává, že některá rozhodnutí správců daně mohou obsahovat jistou formu státní podpory, pokud udělují selektivní výhodu určité společnosti či skupině společností, a spadají tak pod pravidla EU o státní podpoře.

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie je podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelná s vnitřním trhem EU.

 

Nový úhel pohledu Evropské komise lze do jisté míry považovat za překvapující. Jedním z možných nepřímých dopadů obdobných šetření může být zvýšená neochota správců daně vydávat posouzení v daňových otázkách a následně i větší nejistota daňového poplatníka.

 

Celou oficiální zprávu Evropské komise v originálním znění naleznete na následujícím odkazu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_en.htm?locale=en.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?