Hlavní navigace

Rozšíření působnosti nového nařízení EU pro sociální zabezpečení na občany třetích zemí

4. 3. 2011

Sdílet

V loňském roce vstoupilo v platnost nové nařízení EU č. 883/2004 (k 1. květnu 2010 zavádějící nová koordinační pravidla v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění občanů EU migrujících v rámci EU (zaměstnanci i OSVČ.

Nová pravidla se doposud vztahovala pouze na občany EU migrující v rámci unie. Občané třetích zemí, tj. cizinci, podléhali v případě migrace v EU i nadále staršímu nařízení EU č. 1408/71.

Od 1. ledna 2011 se nařízením EU 1231/2010 nová pravidla v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vztahují i na občany třetích zemí, a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* cizinec pobývá na území EU legálně,

* cizinec se nachází v situaci, která obsahuje tzv. přeshraniční element, např. vyslání nebo výkon práce ve více zemích EU.

Výjimku z výše uvedeného představují Velká Británie a Dánsko. Obě země nové nařízení EU rozšiřující aplikaci nových pravidel i na občany třetích zemí nepřijaly. Velká Británie bude při vyslání cizince v rámci EU postupovat v souladu se starším nařízením EU. U Dánska je situace zásadně odlišná vzhledem k tomu, že tato země neaplikuje ani starší nařízení EU na občany třetích zemí, a tudíž Dánsko při vyslání takového cizince v rámci EU bude aplikovat své lokální předpisy, případně bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení.

V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že žádné z nových nařízení se prozatím nevztahuje na státy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a ani na Švýcarsko. K rozšíření působnosti je nutná úprava stávajících dohod mezi EU a EHS, resp. mezi EU a Švýcarskem, o přijetí nového nařízení EU o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění a jeho aplikaci i na cizince migrující v rámci EU. 

ICTrocenka

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?