Hlavní navigace

Technická novela daňového řádu nabyla účinnosti

7. 3. 2011

Sdílet

V legislativním procesu byla připravována novela daňového řádu, který od 1. ledna tohoto roku upravuje správu daní. Novela byla publikována jako zákon č. 30/2011 Sb. a nabyla účinnosti 1. března tohoto roku.

Do praxe novela zavádí kromě několika více méně technických zpřesnění i několik pozitivních změn. Technická novela například vyjímá prokuristu ze skupiny zástupců daňového subjektu a zahrnuje ho nově mezi osoby, které jsou oprávněny jednat přímo jménem obchodní společnosti, pokud tedy může podle udělené prokury jednat samostatně. Tím je řešen problém s doručováním písemností, který daňovým subjektům podle původního znění daňového řádu vznikal.

Nově nebude nutno dokládat správci daně přijetí plné moci zmocněncem – k tomu, aby vůči správci daně byla plná moc účinná, postačí její předložení. Pozor ovšem u plných mocí předložených v mezidobí před účinností technické novely, tj. mezi 1. lednem a 28. únorem 2011. Na ně se nová úprava ještě nevztahuje. Plné moci dále již není třeba před podpisem nových rušit – novela zavádí mechanismus, kterým se v důsledku ustanovení nového zmocněnce v téže věci dosavadní plné moci automaticky vypovídají.

V ustanoveních o pořadí úhrady daní je nově v souladu s potřebami daňových subjektů kladen důraz na započítávání částek, které subjekt hradí na účet správce daně, na aktuálně splatnou daň.

Technická novela se možná překvapivě netýká jen daňového řádu, ale upravuje i některé jiné předpisy. V zákoně o dani z nemovitostí například rozšiřuje možnost správců daně vyměřit daň hromadným předpisným seznamem. 

FIN24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?