Hlavní navigace

Sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % zůstává zachována i pro fondy kvalifikovaných investorů

Sdílet

 Autor: © artush - Fotolia.com
Ministerstvo financí předalo k meziresortnímu připomínkovému řízení návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tzv. ZISIF), který by měl nahradit stávající zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Součástí návrhu je i doprovodná novela zákona o daních z příjmů, jež kromě legislativně-technických změn měla původně přinést i věcnou úpravu, a to omezení okruhu subjektů uplatňujících 5% sazbu daně z příjmů právnických osob. Podle původního návrhu měly tuto sazbu aplikovat pouze fondy kolektivního investování, jejichž akcie nebo podílové listy byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, dále otevřené podílové fondy, podfondy akciových společností s proměnlivým kapitálem a také určité zahraniční fondy nebo podfondy. Na ostatní fondy se měla vztahovat standardní sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %.

Po diskusi v rámci připomínkového řízení ministerstvo financí rozhodlo, že věcné úpravy nebudou do doprovodné novely zákona o daních z příjmů zapracovány. Sazbu daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % tak budou moci i nadále uplatňovat jak fondy určené pro veřejnost, tak pro kvalifikované investory.

V současnosti byl návrh po ukončení připomínkového řízení předán k projednání vládě. V průběhu legislativního procesu lze očekávat změny oproti původnímu návrhu.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?