Hlavní navigace

Sdílené služby: sázka na mladé a vzdělané

27. 10. 2013

Sdílet

 Autor: © mangostock - Fotolia.com
ČR je druhým největším trhem pro sdílené služby ve střední Evropě. Rostoucí sektor čítá přibližně 200 firem a zaměstnává přes 50 tisíc převážně mladých lidí. Nyní proto založil své profesní sdružení v Česku. Nově vzniklá Association of Business Service Leaders (ABSL) bude prosazovat zájmy sektoru a tím z ČR vytvářet vyhledávaný cíl pro další investice do sdílených služeb.

Podle čerstvého výzkumu ABSL z října 2013 český sektor sdílených služeb průměrně roste o 20 procent ročně a vykazuje roční obrat kolem 19 miliard korun. Česká republika se proto stabilně umisťuje v pětce nejrychleji se rozvíjejících trhů v oblasti ‚business services‘. 

 

Může za to množství volné kvalitní pracovní síly

Stěžejní sektorové statistiky a prognózu rozvoje prezentovala ABSL, ale také CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle údajů ABSL mají největší podíl na sdílených službách v ČR z hlediska počtu zaměstnanců finance a účetnictví (41 %). Následují je informační technologie (22 %) a zákaznické služby (22 %). Ostatní oblasti jako personalistika (5 %) a nákup (8 %) uzavírají pětici nejčastějších oblastí činnosti servisních center u nás.

„Sektor sdílených služeb u nás nebývale rostl především v letech 2006 a 2007. Centra sdílených služeb od té doby převzala řadu sofistikovaných činností. Tempo růstu sektoru se od té doby mírně zpomalilo. Částečně za to může množství volné kvalitní pracovní síly v relativně omezených podmínkách našich měst. Naopak většina firem se během ekonomické krize mnohem více zabývá šetřením nákladů, a z tohoto důvodu rozvoj středisek sdílených služeb zaznamenal v minulých letech další rozvoj. Konkrétně v České republice byl růst v minulých třech letech téměř 40 %, „říká Rafal Drygala, viceprezident ABSL.

 

Centra jsou otevřena všem 

Servisní centra, jichž je v Česku asi 200, jsou velmi dobrým startem kariéry pro absolventy vyšších odborných a vysokých škol. „My máme několik základních cílů a oblastí, na které se chceme soustředit. Je to především budování členské základny, abychom soustředili většinu firem, které v našem sektoru v České republice působí. Chceme, aby naše asociace byla platformou pro lepší spolupráci a vyměňování zkušeností mezi členy. Dále budeme neustálé monitorovat trh, abychom měli k dispozici co nejpodrobnější a nejúplnější data a mohli jsme lépe reprezentovat asociaci před odbornou i širokou veřejností. Vzhledem k tomu, že naše činnost úzce závisí na lidech, tak máme v plánu rozšiřovat spolupráci s univerzitami, vysokými a vyššími odbornými školami a dalšími organizacemi, které se zabývají vzděláváním a rozvojem lidí, například jazykovými školami,“dodává pan Drygala. Firmy, které u ABSL budují svoje střediska, především potřebují vzdělané lidi se znalostí evropských jazyků.  Ze studie instituce vyplývá, že více než 70 % zaměstnaců pracujících ve střediscích má vysokoškolské vzdělání a všichni jsou schopni mluvit alespoň jedním cizím jazykem. To znamená, že snahou ABSL bude vytvoření spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami a jazykovými školami a klást důraz na rozvoj výuky cizích jazyků. Dostupnost takových pracovníků je jedna z nejdůležitějších podmínek pro další udržitelný růst odvětví.

Hlavní důvod je, že v prostředí sdílených služeb většina firem dokáže mnohem pružněji reagovat na změny v podnikatelském prostředí. Vzhledem k centralizaci aktivit v těchto střediscích jsou také firmy schopny lépe zlepšovat svoje procesy a být více efektivní. Dalším trendem je, že firmy se dále snaží přesunovat do center více práce a neustále rozšiřovat rozsah činností, které se zde vykonávají.

 

Na pomoc regionům 

Zejména v posledních letech je vidět, že firmy vyhledávají a objevují další a další regiony a města pro budování svých poboček. Pro další rozvoj středisek sdílených služeb v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti bude důležitá spolupráce s místními institucemi, aby se vytvořily co nejlepší podmínky. Vzhledem k tomu, že ve střediscich je většinou potřeba pracovníků se znalostí jazyků, tak jedna z nejdůležitějších podmínek je, aby v daném regionu bylo možno takové pracovníky nalézt. „Dalším důležitým faktorem je existence vhodných kancelářských prostor. Rozvoj nových regionů je jedna z typických oblastí, na které se asociace chce a bude soustředit,” doplňuje vicepresident Drygala.

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?