Hlavní navigace

Slovensko: Novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

1. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Do skráteného medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh vládnej novely zákona o dani z príjmov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2013. Novelou by mali byť prijaté opatrenia zamerané na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, pričom tieto sa dotknú fyzických osôb aj právnických osôb.

Navrhuje sa zvýšenie sadzby dane z príjmov fyzickej osoby na 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima. Progresívnemu zdaneniu by tak mala podliehať fyzická osoba zo základom dane vo výške približne 2 867 eur, čo v prípade zamestnanca zodpovedá hrubému príjmu približne 3 311 eur v roku 2013. Príjmy vybraných ústavných činiteľov by mali byť navyše zdaňované osobitnou sadzbou dane vo výške 5 %. Sadzba dane z príjmov právnickej osoby by sa mala zvýšiť na 23 %. 

Fyzických osôb, ktoré si uplatňujú paušálne výdavky sa dotkne ich obmedzenie na maximálnu výšku 5 040 eur ročne, pričom paušálne výdavky už nebude možné uplatniť pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností. Navrhuje sa tiež sprísnenie podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) ako aj daňového bonusu, ktorý si daňovník bude môcť uplatniť najviac do dovŕšenia 19 rokov veku vyživovaného dieťaťa. 

Návrh novely obsahuje pomerne málo prechodných ustanovení. Preto nie je celkom jasné napríklad to, aké sadzby dane by sa mali použiť pri podávaní daňových priznaní od 1. januára 2013 za zdaňovacie obdobia končiace/začínajúce pred týmto dátumom. Predpokladáme, že toto by sa malo vyjasniť v ďalšom legislatívnom procese.

 

Zdroj: KPMG

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?