Hlavní navigace

Čtyřicet chyb, které otřásají světem finančních ředitelů

1. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Yang MingQi - Fotolia.com
Jedním z hlavních témat prvního ročníku CFO Congressu se u řečnického pultu i v kuloárech staly chyby, kterých by se úspěšní CFO měli vyvarovat. Jejich přehled sestavil jeden z aktérů kongresu, Karel Soukeník, finanční ředitel Raiffeisenbank.

Jak před nedávnem zaznělo na CFO Congressu, čtyřicet často podceňovaných faktorů může vést až k bankrotu firmy.

 

soutez_casestudy

Jakých 40 chyb se tedy finanční ředitelé mohou, ale nesmí dopustit?

 

Zajišťování

1.

Rozhodnutí nezajistit devizová/komoditní rizika kvůli vysokým nákladům

2.

Podcenění citlivosti na devizové riziko

3.

Nevhodná metoda zajištění (posouzení "pozice" / volba zajišťovacího produktu)

4.

Podlehnutí pokušení spekulovat

 

 

Financování

5.

Úvěr na příliš krátkou dobu - příliš optimistický odhad splacení

6.

Financování investičního projektu kontokorentem (úrokové riziko)

7.

Vysoké zadlužení skryté složitou strukturou

8.

Podcenění zadlužení ("banka mi půjčí, protože mám co dát do zástavy, tak proč to řešit")

 

 

Expanze

 

9.

Neznalost odvětví ("jsem úspěšný v jednom odvětví, budu i v jiném")

10.

 Neschopnost uřídit rozsáhlé akvizice, financované úvěry

11.

 "Co fungovalo v jedné zemi, nemusí fungovat v jiné"

12.

 Podcenění nutnosti využít služeb externích poradců

13.

 Nedostatečná znalost práva v cizí zemi

14.

 Podcenění rizika chyb ve smluvní dokumentaci

15.

 Financování start-upů: vzdání se velkého podílu ve firmě za nízkou cenu akcií

16.

 Řízení firmy nepřizpůsobené její rostoucí velikosti (velký podnik se nedá řídit jako malá rodinná firma)

17.  

Nesplněná očekávání synergií po fúzi podniků

 

 

Investiční výdaje

18.

Přecenění ekonomické návratnosti projektu

19.

Neuhlídání investic do IT ("nejsem IT expert")

20.

Neuhlídání rozpočtových nákladů realizovaných investic

 

Včasné rozpoznání a řešení problémů

21.

Pozdní reakce na zhoršující se ekonomickou situaci

22.

Snaha dohnat prodejní plány i za cenu zvyšování rizika

23.

Nekontaktování banky včas (když nastanou potíže, je pozdě, "vynucená restrukturalizace" úvěru je pro banku totéž co default)

24.

Zvyšování ztrát ve snaze "zachránit" firmu

25.

Plánování pouze na rok dopředu

26.

Nevhodný výběr sledovaných klíčových ukazatelů (zaměření jen na minulý zisk, chybějí "leading indicators")

27.

Pozdní informace o výkonnosti firmy (finanční výkazy s velkým zpožděním; neexistující denní/týdenní prodejní reporty)

 

 

Plánování

 

28.

Přecenění historických finančních výsledků

29.

Přeceněná prognóza cash flow

30.

Chybějící "zátěžové testy" ("Jaký pokles prodejů bychom ještě ustáli?")

31.

Nedostatečná projekce pracovního kapitálu (přecenění P&L, podcenění cash flow)

 

 

Riziko protistrany

32.

Špatný odhad dodavatele / odběratele - podcenění rizika bankrotu

33.

Špatný odhad dodavatele / odběratele - nerozpoznání podvodu

34.

Uložení hotovosti u riskantní protistrany

35.

Malá priorita / odklad vymáhání pohledávek

 

 

Porozumění obchodnímu modelu

36.

Nesprávná profitabilita produktů kvůli chybným vnitřním předávacím cenám

37.

Nesprávné vyhodnocení obchodního modelu (podcenění konkurence)

38.

Netransparentní profitabilita: zdravá obchodní linie dotuje ztrátové

 

 

Interní kontroly ve firmě

39.

Interní fraud

40.

Finančně náročná milenka/milenec

 

Byl pro vás článek přínosný?