Hlavní navigace

Spořicí státní dluhopisy počtvrté

9. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © artush - Fotolia.com
Už počtvrté se chystá emise státních spořicích dluhopisů. Ukázalo se, že tento způsob ukládání peněz české občany oslovil.

„Předchozí tři série emisí ukázaly, že státní spořicí dluhopisy se staly vyhledávanou příležitostí pro zhodnocení úspor domácností. Chceme jim tuto příležitost nabízet pravidelně dvakrát ročně,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek s tím, že cílem letos na jaře je prodat dluhopisy v hodnotě alespoň 10 mld. Kč.

 

Myšlenka nabízení dluhopisů, které by byly dostupné i pro občany, vznikla na ministerstvu financí už dříve, ale realizace jsme se dočkali až za současného ministra Kalouska. První emise proběhla na podzim roku 2011, následovala jarní a vánoční emise roku 2112. Dnes mají občané a později i neziskové organizace dohromady dluhopisy za 56,2 mld Kč, což je 3,4 % státního dluhu. Podle svých dřívějších vyjádření ministr Kalousek má v úmyslu do spořicích dluhopisů postupně přesunout až 1/10 státního dluhu.

 

Jarní emise 12. 6. 2013

Upisovací období spořicích státních dluhopisů začne 13. května a potrvá do konce tohoto měsíce. Ministerstvo financí může upisovací období předčasně ukončit. Datum emise, kdy budou dluhopisy připsány na majetkové účty zájemců, je stanoveno na 12. června.

Občané budou moci využít služeb téměř 1400 poboček České pošty, České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky po celé republice. Ministerstvo financí bude nadále nabízet pět typů spořicích dluhopisů:

*1,5letý diskontovaný

*3letý prémiový

*5letý kuponový

*5letý reinvestiční

*7letý proti-inflační

 

Kdo může nakupovat

Diskontované, prémiové, kuponové a reinvestiční spořicí státní dluhopisy si může pořídit a vlastnit pouze:

fyzická osoba,

občanské sdružení nebo honební společenstvo,

odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,

nadace nebo nadační fond,

obecně prospěšná společnost,

stavovská komora nebo profesní organizace,

školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí,

Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky,

veřejná vysoká škola,

veřejná výzkumná instituce,

Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář,

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo zaměstnanecká pojišťovna,

kraje nebo hlavní město Praha,

Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky,

společenství vlastníků jednotek,

nebo zahraniční právnická osoba.

 

Výhody pro majitele dluhopisů 

Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Do spořicích státních dluhopisů je možné investovat libovolnou částku. Musíte si však pořídit alespoň 1 000 kusů spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč (1 ks spořicího státního dluhopisu má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení před stanoveným datem řádné splatnosti, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány vaše dluhopisy, či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny budou pouze nadstandardní služby.

Ministerstvo financí umožňuje vlastníkům spořicích státních dluhopisů požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti dluhopisu.

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora na základě emisních podmínek. Žádost o předčasné splacení je možné podávat ve stanovených obdobích, dluhopisy jsou spláceny převodem na klientem určený platební účet k níže uvedeným datům stanovených příslušnými emisními podmínkami.

 

Jaké je zdanění dluhopisů

Především je zapotřebí upozornit na to, že hlavní novinkou této emise je, že přichází v době, kdy platí nové pravidlo na zaokrouhlování daně. Jinými slovy, všechny výnosy podléhají stále srážkové dani 15 %, přičemž zaokrouhluje se až souhrnný výsledek, takže na rozdíl od předchozích emisí nebude výsledné zdanění nulové.

Ještě jednou: novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2013 přinesla novou metodiku zaokrouhlování při výpočtu daně z výnosu dluhopisů. Základ daně z jednoho kusu dluhopisu a sražená daň z výnosu jednoho dluhopisu se již nezaokrouhlují. Sazba daně ve výši 15 % se nezměnila, ale zaokrouhluje se až plátcem sražená daň ze všech dluhopisů, nikoli z každého zvlášť. Efektivní zdanění výnosů tak již nebude nulové.

Toto opatření se netýká dluhopisů vydaných před 1. 1. 2013.

Výnosy z jednotlivých druhů dluhopisů ukazuje následující tabulka:

 

Období

 

Diskontovaný

 

 

Prémiový

 

Kuponový

 

Reinvestiční

 

 

Protiinflační

Bude zveřejněno:

12. 6. 2013 – 12. 12. 2014

2,50 %

 

 

 

 

12. 6. 2013 – 12. 6. 2014

 

0,50 %

0,50 %

0,50 %

v listopadu 2113

a květnu 2114

12. 6. 2014 – 12. 6. 2015

 

0,50 %

1,00 %

1,00 %

v listopadu 2114

 a květnu 2115

12. 6. 2015 – 12. 6. 2016

 

6,50 %

3,00 %

3,00 %

V listopadu 2115

A květnu 2016

12. 6. 2016 – 12. 6. 2017

 

 

4,00 %

4,00 %

V listopadu 2116

A květnu 2117

12. 6. 2017 – 12. 6. 2018

 

 

6,00 %

7,00 %

V listopadu 2117 a květnu 2118

12. 6. 2018 – 12. 6. 2019

 

 

 

 

V listopadu 2118

A květnu 2119

12. 6. 2019 – 12. 6. 2020

 

 

 

 

V listopadu 2119

A květnu 2020

Výnosy dluhopisů jsou uvedeny před zdaněním a podléhají zdanění podle příslušných právních předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?