Hlavní navigace

Strategické řízení – ztráta času nebo úkol pro celý podnik?

19. 11. 2010

Sdílet

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) uspořádala pro své členy další z workshopů. Na přetřes přišla témata jako strategické řízení, jeho jednotlivé fáze, způsob prezentace strategie či plánování.

Přednášející kladli důraz také na správné definování vize. „Formulace vize bývá velice formální, ale dostat ji do života je obtížné,“ uvedl během workshopu Karel Lidmila.

Karel Lidmila – vedoucí útvaru poradců ze společnosti GIST – byl jedním z přednášejících na workshopu Tvorba strategie a její propojení s realizací provozních činností. Definování vize nebylo jediné téma, které účastníkům přiblížil. Věnoval se základům strategického řízení, jež podle něj představuje úkol pro celý podnik. „Cílem strategického řízení je vytvořit jedinečné kvality pro danou část trhu,“ zaznělo v jeho přednášce. Váhu kladl i na analýzy vnitřního a vnějšího prostředí: „Analýza vnějšího prostředí je nutná, protože okolní prostředí se neustále vyvíjí a mění.“ Během svého výkladu nezapomněl ani na příklady strategií ze zahraničí.

 

Buďte vlídní na zaměstnance 

Druhou polovinu workshopu vedl Jiří Seidler, ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové. Na předchozí část navázal konstatováním, že v ČR je obrovské množství firem, které nemají strategii a navíc ji zaměňují s podnikatelským plánem. Aby byla přednáška pro účastníky co nejvíce přínosná, ukázal Seidler, jak on sám bojoval s chybějícím definováním strategie: tři měsíce po nástupu do funkce připravil novou strategii, jejíž součástí bylo stanovení současných problémů podniku a definování potřebných změn. Tím dal do pohybu fázi příprav na změny, v jejichž rámci došlo např. ke zrušení neúčelových útvarů nebo outsourcování daných úkolů. Na závěr vysvětlil, proč je důležité se chovat dobře k vlastním zaměstnancům: „Dobré chování vůči nim vede k lepšímu pochopení a orientaci. Ve strategii vytvoří přirozenou synergii, v čemž se skrývá potenciál českých firem.“

 

Workshop s názvem Tvorba strategie a její propojení s realizací provozních činností se konal 4. listopadu ve spolupráci se společností GIST. Další akce pro členy CAFIN bude Vánoční setkání konané 14. prosince – jako host zde vystoupí krizový manažer Václav Novák, který se podílel např. na přípravě záchranného plánu ČSA či na finanční a provozní restrukturalizaci holdingu Vítkovice.

soutez_casestudy

 

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Byl pro vás článek přínosný?