Hlavní navigace

Téma: zákon o finančním zajištění

24. 2. 2011

Sdílet

Nově zavedený zákon o finančním zajištění má napomoci k integraci, bezpečnému a efektivnímu fungování finančních trhů v České republice, ale i v rámci evropských trhů.

V českém právním řádu je finanční zajištění již částečně řešeno v oddíle 6 obchodního zákoníku. Zákon o finančním zajištění nově vymezuje poskytovatele a příjemce finančního kolaterálu, vymezuje různé druhy finančního kolaterálu (finanční nástroje, pohledávky na výplatu peněz, úvěrové pohledávky). Ustanovení zákona o finančním zajištění a ustanovení smluv v jeho rámci mají přednost před obecnou úpravou zástavního práva a převodu věcí, práv a jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele. Na finanční zajištění se tak neaplikují například ustanovení upravující zajišťovací převod práva (§ 553 obč. zák.), nebo způsoby uspokojení ze zástavy (§ 165 a odst. 1 obč. zák. či § 44 zákona o cenných papírech). 

 

Autor je advokát trvale spolupracující s NWD Legal

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?