Hlavní navigace

Tři čtvrtiny Čechů si přejí zůstat v EU, ale chtějí omezit její pravomoci

6. 5. 2014

Sdílet

 Autor: © Brilliant Eagle - Fotolia.com
Z výzkumu agentury Ipsos, který proběhl v březnu 2014 ve dvanácti vybraných členských zemí EU, vyplývá, že Češi jsou ze všech sledovaných zemí nejméně proevropští, 26 % české populace by chtělo dokonce EU opustit, 45 % sice chce v EU zůstat, ale za předpokladu omezení jejích pravomocí.

Zajímavé srovnání je s okolními zeměmi: společnou evropskou vládu si přeje 33 % Maďarů, 20 % Poláků a 18 % Němců, ale jen 6% Čechů. Snížení pravomocí EU si přeje 29 % Poláků, 26 % Němců a 19 % Maďarů, ale až 45% Čechů. 

Tatiana Wartuschová, ředitelka divize Ipsos Public Affairs, k výsledkům výzkumu dodává: „Pokud jde o volbu politické strany v evropských volbách, pro většinu voličů bude mít na rozhodování vliv zejména domácí politika strany. Za zemi s nejsilnější ekonomikou je považováno Německo a to podle 60 % všech respondentů, kteří se výzkumu zúčastnili, Češi jsou v tomto směru zdrženlivější – Německo jako nejsilnější ekonomiku v rámci EU označila pouze polovina české populace.“

 

Německo jak pro koho

Německo je taktéž považováno za nejvlivnější zemi v rámci EU a to podle 66 % všech respondentů a 54 % Čechů. Je zajímavé, že 14 % Čechů a stejné procento Maďarů považuje za nejvlivnější zemi v rámci EU Velkou Británii. Naopak za zemi s nejslabší ekonomikou je považováno Řecko a to podle 38 % všech respondentů. Zde se Češi od průměru neliší, 36 % zastává stejný názor. Za největšího spojence považují Češi ve 30 % Slováky, v 18 % Němce. Naopak za nejslabšího spojence považujeme Řeky (13 %), Rumuny (8 %) a překvapivě Poláky (6 %). Více než tři čtvrtiny všech občanů zemí EU (80 %) se shoduje na tom, že je důležitější než kdy jindy, aby země v Evropě úzce spolupracovaly, a to s ohledem na ekonomický růst zemí jako je Brazílie, Indie a Čína.

 

Informace o výzkumu:  

Výzkum byl realizován 4. - 18.3. 2013 na celkovém vzorku 9 333 respondentů starších 18 let ve vybraných 12 členských zemí EU. Dotazování proběhlo na Ipsos online panelu. Země, které byly do výzkumů zahrnuty – ČR, Belgie, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Polsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Maďarsko. V ČR bylo dotázáno 1000 respondentů.

 

 

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?