Hlavní navigace

Výhodnější investiční pobídky na cestě

19. 7. 2011

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dlouho očekávanou novelu zákona o investičních pobídkách. Ta již prošla připomínkovým řízením a předkládá se vládě.

Novela by měla výrazně zlepšit podmínky pro zahraniční i české investory. Základní rozdíly oproti současnému znění zákona jsou: 

* Prodloužení doby čerpání daňových úlev v podobě slevy na dani z 5 na 10 let.

* Zavedení koncepce tzv. strategické investice; u takové investice bude možná hmotná podpora na pořízení dlouhodobého majetku i v peněžité formě, a to až do výše 7 % investic do tzv. způsobilých nákladů. Za strategickou investici se považují velké investice, přičemž limit činí

o 500 mil. Kč investice do dlouhodobého majetku a 500 vytvořených pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu,

o 200 mil. Kč investice do dlouhodobého majetku a 200 vytvořených pracovních míst u technologických center.

* Rozšíření investičních pobídek vedle zpracovatelského průmyslu i na centra strategických služeb a technologická centra.

* Zvýšení hmotné podpory vytváření nových pracovních míst na 200 tisíc Kč za každé vytvořené pracovní místo; i nadále však bude tato hmotná podpora poskytována pouze v regionech s vysokou nezaměstnaností.

* Hmotnou podporu školení a rekvalifikace je možno poskytovat i mimo regiony s vysokou nezaměstnaností, teoreticky tedy ve všech regionech, pokud tak stanoví nařízení vlády.

 

Pro úplnost dodáváme, že paralelně s uvedeným návrhem připravuje Ministerstvo financí v rámci novel souvisejících se zřízením tzv. jednoho inkasního místa návrh na zrušení investiční pobídky v podobě slevy na dani. Návrh Ministerstva financí by znamenal faktický zánik investičních pobídek, a tedy i výrazné zhoršení podmínek pro nové investice. Je otázkou, kterému z uvedených návrhů dá vláda přednost.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?