Hlavní navigace

Výsledky podnikatelských výprav v režii Hospodářské komory do Turecka a Íránu

17. 9. 2014

Sdílet

 Autor: © MasterLu - Fotolia.com
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uskutečnila ve dnech 9. - 13. září podnikatelskou misi do Turecka. Desítka českých podnikatelů, v čele s viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem, navštívila zemi, která je z hlediska exportní politiky ČR prioritní. HK ČR uspořádala ve dnech 13. - 17. září 2014 též historicky první podnikatelskou misi do Íránu, a to ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. S ohledem na souběžnou pracovní cestu náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy měla podnikatelská mise do Íránu částečně doprovodný charakter.

Turecko: Podnikatelé reprezentující energetiku, strojírenství a další obory se první den mise představili v Istanbulu, a to na Česko-tureckém podnikatelském fóru, které HK ČR organizovala ve spolupráci s Istanbulskou hospodářskou komorou. Fórum zahájil viceprezident Istanbulské hospodářské komory Dursun Topcu, a vystoupila zde i generální konzulka ČR v Istanbulu Ester Lauferová k významu česko-tureckých ekonomických vztahů, kdy zmínila zájem ČR na růstu objemu zahraničního obchodu s Tureckem, jehož důkazem je i zvažované otevření kanceláře České exportní banky (ČEB) v Turecku. Na úvodní slova navázala bilaterální jednání českých firem s tureckými protějšky.

V Istanbulu firmy absolvovaly také jednání s předsedou turecké organizace DEIK - Výborem pro zahraniční a ekonomické vztahy a zároveň předsedou Česko-tureckého výboru Nazmi Akimanem. Navštívily i veletrhy Ankiros 2014 (12. mezinárodní strojírenský veletrh, veletrh slévárenských technologií, železa a oceli), Annofer 2014 (11. mezinárodní veletrh technologií neželezných kovů, strojů a produktů k přímému prodeji), a Turkcast 2014 (6. slévárenský veletrh). Návštěva veletrhů potvrdila vysokou konkurenci na tureckém trhu, o který má eminentní zájem nejen Čína, ale i Itálie, či Německo. „Čeští podnikatelé patří k extratřídě a jsou bezesporu konkurenceschopní. Navíc jsou schopni reagovat na velmi vysoké nároky, být flexibilní, rychle reagovat na vzniklou situaci. Když tedy porovnáme kvalitu a flexibilitu vůči ostatním byznysmenům světa, patříme k těm nejlepším,“ řekl viceprezident Minář.

Podnikatelská mise HK ČR se v pátek 12. září 2014 přesunula z Istanbulu do Izmiru, který je s počtem obyvatel čtyřmi miliony třetím největším městem Turecka a profiluje se jako veletržní a konferenční centrum země. Jeho jedinečná poloha nahrává rovněž spolupráci při vstupu na trhy Středního východu. Zástupci českých firem se představili na Česko-tureckém workshopu organizovaném Obchodní komorou města Izmir "IZTO", kde vystoupili zástupci Asociace egejských průmyslníků a obchodníků "ESIAD" a Rozvojová agentura "IZKA". Následná bilaterální jednání firem okomentoval vedoucí obchodně-ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Ankaře Arnošt Kareš: „Jsem rád, že perspektivní exportní subjekty na misi Hospodářské komory doprovázeli i zástupci ČEB. V tomto duchu dlouhodobě působíme s cílem prezentovat turecké straně komplexní "české řešení" zahrnující celý hodnotový řetězec v rámci námi identifikovaných prioritních sektorů, a to včetně možnosti exportního financování a pojištění, jehož nositeli jsou právě ČEB a EGAP.“

V rámci podnikatelské mise do Turecka byl velký zájem o výrobce strojních zařízení. „Je potřeba připomenout, že například v Izmiru české firmy vyhrály zakázku na dodávku technologií na řízení dopravy, kde byly ve finále vybrány před společností Siemens,“ upozorňuje viceprezident HK ČR Minář a dodává: „Součástí rozvoje průmyslu je i propojování vědecké základny a praxe. Cesta do Izmiru potvrdila, že vedle Istanbulu existují i další destinace, kde můžou české firmy navázat spolupráci.“

Mise do Turecka se účastnila i firma TOS KUŘIM-OS, a.s. (výrobce obráběcích strojů): „Jednali jsme mimo jiné se společností HIDROEN ANKARA, a to ohledně spolupráce v oblasti energetiky,“ sdělil Lukáš Řepa, sales manager společnosti a dodal: „Konkrétně se jedná o stroje na obrábění turbín. V průběhu veletrhu v Istanbulu jsme společně s naším zástupcem v Turecku panem Hakanem Güvenem (firma Lider CNC) rovněž jednali výběrem se slévárnami AKDAS ANKARA, IGREK BURSA, DIRINLER IZMIR, OZGUN MAKINA, ENTIL atd., které mají zájem o stroje z produkce TOS. Tyto firmy nabízí spolupráci i při dodávkách odlitků nebo ozubených kol. Organizační zajištění podnikatelské mise a rovněž kvalitu bilaterálních jednání hodnotíme pozitivně.“

Průběh podnikatelské mise hodnotí kladně i zástupce ČVUT v Praze Jiří Ehrlich: „Na základě jednání s partnerem v průběhu podnikatelského fóra v Izmiru jsme připravili návrh smlouvy k projektu Erasmus. Univerzita bude prohlubovat kontakty s českými firmami, které se zajímají o export. Zájem je o výměnu studentů. Dále připravujeme společné projekty výzkumu a vývoje se zahraničními univerzitami  a další projekty, které podpoří české exportéry. Organizační zajištění podnikatelské mise a rovněž kvalitu bilaterálních jednání hodnotím pozitivně.“

 

Do Íránu se pod vedením Ilji Mazánka, předsedy Zahraniční sekce HK ČR vypravilo téměř dvacet zástupců českých firem, a to z nejrůznějších oborů, jako je strojírenství, doprava, či energetika.

V první den mise, dne 15. září, se na Íránské obchodní a průmyslové komoře uskutečnilo Podnikatelské fórum, jehož zahájení se zúčastnil viceprezident Íránské komory Ali Akbar Farazi a náměstek ministra zahraničí ČR Martin Tlapa, který íránským zástupcům byznysu poskytl podrobné informace o české ekonomice včetně údajů o českém zahraničním obchodě a potvrdil zájem ČR o rozvoj obchodně-ekonomických vztahů s Íránem. Při příležitosti fóra se české podniky představily před trojnásobným počtem svých íránských protějšků – tedy stovkou firem zastupujících celou řadu oborů, především íránské strojírenství, chemický průmysl či dopravu. V těchto oborech byl ostatně již v úvodní části fóra akcentován zájem o vzájemnou obchodní spolupráci, a to při rozvoji dopravní infrastruktury (dodávky lehkých kolejových vozidel, zařízení pro železnice), dále při dodávkách technologií a zařízení pro ochranu životního prostředí, a zájem o spolupráci byl deklarován i pro oblast farmaceutického průmyslu a zdravotnictví, energetiky (hydroturbíny, elektroturbíny), či v oblasti poskytování služeb a expertíz v oblasti geodetické a geologické.

„Podnikatelská mise měla především sondážní charakter a jejím cílem bylo identifikovat konkrétní možnosti případné budoucí spolupráce,“ uvedl předseda Mazánek, který podnikatelskou misi HK ČR do Íránu vedl a dodal: „Zdůrazňuji, že česká podniková sféra respektuje a striktně dodržuje ustanovení a omezující opatření vyhlášené Radou EU vůči Íránu. České firmy však současně mají zájem na maximálním využití existujícího prostoru a potenciálu v rámci těchto nařízení a opatření.“

K potvrzení obecného zájmu na rozvoji obchodních vztahů mezi ČR a Íránem ostatně došlo i při příležitosti separátního jednání na Íránské obchodní a průmyslové komoře, kde byl náměstek ministra zahraničí ČR a vedení podnikatelské delegace HK ČR přijato prezidentem Íránské komory Gholamem-Hosseinem Shafeyeem.

Následná bilaterální jednání, která podnikatelé v průběhu mise absolvovali, probíhala v kontextu deklarovaného principu identifikace konkrétních možností spolupráce a maximálního využití existujícího prostoru vymezeného zmíněnými nařízeními Rady EU. Tato jednání řada českých firem hodnotí velmi pozitivně. Například firma ARIES, a.s. první den mise uzavřela se svým íránským partnerem předběžnou dohodu o spolupráci na dodávkách zařízení pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Jednání s celkem pěti íránskými farmaceutickými firmami včetně dvou státních absolvovala firma FARMAK, a.s. „Projednali jsme otázky související s probíhajícími dodávkami léčiv do Íránu, jakož i problematiku uvažovaného sjednání licenční výroby v Íránu. Írán patří mezi čtyřicet zemí, kam naše firma léky exportuje,“ uvedl Jiří Žák, předseda představenstva společnosti.

Do Íránu se s HK ČR vypravila i firma FER Kladno, s.r.o. Vladimír Zivičujak, jednatel společnosti po prvních jednáních uvedl, že ze strany íránských partnerů byl deklarován zájem na výrobě a dodávkách nástrojové a ušlechtilé oceli, a to včetně zájmu na dovozu oceli na bázi barteru.  Jsou zde také předpoklady, že by mohlo dojít k navýšení vývozů nad 1 mil. EUR. O optimalizaci subdodávek z pohledu zákazníka v Íránu jednal i Jan Šíp, předseda představenstva společnosti MAVEL, a.s.: „Jednání s partnery se soustředila i na případný outsourcing některých výrobních procesů v Íránu. Írán by se perspektivně mohl stát 40. zemí, kam naše firma vyváží.“

Zajímavou pro českou podnikatelskou misi byla i návštěva státního průmyslového komplexu MAPNA, který se mj. zabývá výrobou elektrických a plynových turbín a dieselových lokomotiv. V rámci možností a ustanovení sankčního režimu významné německé, francouzské či italské firmy dodávají pro tento komplex celou řadu komponentů a zařízení, např. kompletní dieselagregáty, elektromotory či podvozky lokomotiv. Některé z uvedených firem vytvořily s firmou MAPNA joint venture (s menšinovým podílem íránského partnera), nebo poskytují íránské straně výrobní supervizi, zácvik apod. Produkce MAPNA se vyváží do řady zemí, například Ománu, Indonésie, Iráku, SAE, což má příznivý efekt pro výrobce prvotních komponentů z hlediska referencí a průniku na tyto trhy.

Šlo o první podobnou obchodní misi do Íránu po více než deseti letech. Z hlediska organizačního i obsahového byla mise zúčastněnými firmami hodnocena jako úspěšná. „Firmy zejména ocenily, že s ohledem na specifika teritoria mise vytvořila vhodný rámec pro naplnění konkrétních a individuálních záměrů jednotlivých účastníků,“ uvedl předseda Zahraniční sekce HK ČR Mazánek. „Mise současně koreluje s dlouhodobou strategií vlády ČR, jakož i HK ČR, na podporu aktivit směřujících ke geografické diverzifikaci exportu, zejména do teritorií, kde ČR navazuje na bohaté zkušenosti a reference z minulosti tak, jako tomu je i u zmiňovaného Íránu,“ uzavřel Mazánek.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?