Hlavní navigace

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

6. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Jeho hlavním cílem je podle vlády minimalizovat riziko zneužívání anonymních vlastnických struktur obchodních společností, například k neprůhlednému čerpání veřejných zdrojů prostřednictvím veřejných zakázek či k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Podoba návrhu zákona o transparentnosti prošla před tím, než byl formálně předložen Poslanecké sněmovně, určitým vývojem. Ministerstvo spravedlnosti nakonec upustilo, podle důvodové zprávy dočasně, od záměru řešit problém zneužívání neprůhledných vlastnických struktur rovněž změnou pravidel pro veřejné zakázky. Přijatý zákon tak pouze zpřísňuje regulaci listinných akcií na doručitele (majitele). 

Zákon o transparentnosti navazuje na úpravu v novém zákoně o obchodních korporacích, který do budoucna umožní existenci akcií na majitele v listinné podobě pouze pod podmínkou, že budou takzvaně imobilizovány, tedy fyzicky trvale uloženy u obchodníka s cennými papíry či v centrálním depozitáři. Zákon o transparentnosti ukládá akciovým společnostem s listinnými akciemi na doručitele, aby své akcie uvedli v soulad s výše popsanou novou právní úpravou již do konce roku 2013. Tyto společnosti mají v zásadě tři možnosti. První alternativou je dobrovolná změna formy akcií na akcie na jméno. Druhou možností je změna podoby akcií z listinných na akcie zaknihované jejich registrací v centrálním depozitáři. Forma akcií v podobě akcií na majitele může zůstat zachována i v případě jejich zaknihování. Třetí variantou je výše zmíněná imobilizace listinných akcií na majitele u licencovaného schovatele. Pokud společnost neprovede ani jednu z uvedených forem transformace, uplatní se zákonná fikce, podle níž se od 1. ledna 2014 považují veškeré listinné akcie na majitele, které nebudou k uvedenému datu imobilizovány, za listinné akcie na jméno.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?