Hlavní navigace

Ženy začínají být v podnikání aktivnější

26. 6. 2015

Sdílet

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předložila první srovnávací analýzu podnikatelů a podnikatelek. Nárůst počtu podnikajících žen v posledních letech je nebývalý a analýza potvrzuje, že ženy za poslední tři roky pokořují rekordy v osamostatňování se. Od roku 2012 přibylo 30.042 žen podnikatelek, naopak odpadlo 5.440 mužů podnikatelů.

Pokračující nárůst podnikání žen nebo podnikání jako vedlejší činnost, i to jsou trendy uplynulých let. Alespoň to vyplývá z dosud největší analýzy podnikání v Čechách, kterou provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci svého dlouhodobého projektu Podnikavá žena. Výsledky komplexního průzkumu, který probíhal od roku 2009 do roku 2014, ukázaly vývoj počtu podnikatelů a podnikatelek stejně jako to, kde se podniká nejvíce a jak jsou podnikatelé v životě spokojeni.

 

Jedním z největších trendů, které studie odhalila, je růst podnikání žen. Zatímco počet podnikatelů od roku 2011 stagnuje, počet podnikatelek výrazně roste a třetinu ze všech podnikatelů dnes tvoří ženy. Nejvíce jich podniká ve věkové skupině 25 až 54 let, téměř 70 %. Podnikatelky jsou podle předcházejícího průzkumu AMSP ČR (2014) se svým způsobem života a prací spokojenější než ženy závislé na jednom zaměstnavateli a čím dál více si uvědomují výhody nezávislosti. Cílené podnikání bývá u žen reakcí na obtížnou životní situaci, například ztrátu zaměstnání. Stagnující počet živnostníků mezi muži je částečně způsoben jejich přirozeným přechodem k podnikání formou s.r.o. Počet právnických osob totiž konstantně roste, oproti roku 2009 je nárůst společností třetinový, naopak ale dochází k trvalému poklesu osob samostatně výdělečně činných v hlavní činnosti.

 

 

„Ženy je třeba motivovat k podnikatelské činnosti snižováním jejich strachu z doposud neznámé činnosti. Je třeba jim poskytovat informace o tom, co živnost obnáší a na konkrétních příkladech ukazovat jak s podnikáním začít. Reálný příběh ženy v podobné životní zkušenosti může být pro začínající podnikatelku zásadní motivací. Ženy začínají čím dál více tvořit networkingové skupiny, vzájemné spolupráce a podporují sdílení a synergii, a to je ta správná cesta,“ říká k trendu podnikání žen Eva Čejková Vašková, jednatelka společnosti ŽENY a patronka projektu Podnikavá žena AMSP ČR, který pomáhá právě ženám, které se rozhodnou podnikat.

 

Dalším výrazným trendem mezi podnikateli je nárůst podnikání jako vedlejší činnosti na úkor činnosti hlavní. „Být podnikatelem je dnes snadnější než kdy dřív – k podnikání stačí jako doklad výpis z živnostenského rejstříku a jsou zde menší požadavky na délku praxe, bezúhonnost a bezdlužnost,“ říká k tomu Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.

soutez_casestudy

 

Na jednoho muže dnes připadá 1,5 živnostenských oprávnění, na ženu 1,3. U mužů převažují živnosti volné a řemeslné, jejich počet však roste pomalu. U žen tvoří největší podíl živnost volná, celých 75 %. Opravdový boom pak zažívají u obou skupin živnosti vázané a koncesované. Mezi silné podnikatelské regiony patří tradičně Praha a Severní a Jižní Morava, největší dynamiku v posledních letech ovšem vykazují střední Čechy, které postupně přebírají dřívější roli Prahy. V České republice podnikají téměř 2 miliony lidí, z toho 1 milion aktivně.

Byl pro vás článek přínosný?