Hlavní navigace

Žijí čeští podnikatelé mimo domov?

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem ve světě se zlepšuje, ale Česká republika v tomto směru zaostává, poslední dva roky situaci ještě zhoršily.

Podle Indexu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, který byl uveřejněn společností Regus, stráví čeští podnikatelé mnohem více času mimo domov než jejich kolegové ve světě. Index porovnává ukazatele pracovního uspokojení a očekávání respondentů týkající se celkové rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s údaji ze skutečné praxe, jako je pracovní doba a dojíždění více než 16 tisíci profesionálů ve více než 80 zemích. Zatímco globálně mají lidé větší radost z práce a jsou produktivnější, Index rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v České republice je 20 bodů pod celosvětovým průměrem 124 bodů.

 

Klíčové poznatky výzkumu:  

•          58 % českých podnikatelů stráví více času mimo domov než v roce 2010 v porovnání s celosvětovým průměrem 39 %.

•          56 % českých pracovníků uvádí, že pracují více než v roce 2010.

•          Na druhou stranu více než třetina (36 %) českých respondentů uvedla, že firmy se pokusily zkrátit dobu dojíždění zaměstnanců a uznaly, jak vysilující a dlouhé mohou cesty do práce a z práce být. 

Nina Bosničová, projektová manažerka nevládní neziskové organizace Gender Studies poznamenala k průzkumu: „Optimální rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je nezbytná pro zdravý a spokojený život zaměstnanců či zaměstnankyň, ale tento nový index ukazuje, že je také úzce spojena s rozvojem podnikání. Tento průzkum ukazuje, že jsou sice podnikány určité kroky pro zajištění lepšího a flexibilnějšího životního stylu, avšak firmy v České republice by přesto měly bezodkladně přehodnotit své pracovní postupy.“ 

Serge Dupaux, generální ředitel společnosti Regus pro Českou republiku k průzkumu řekl: „Zveřejnění nového Indexu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem přináší povzbudivé zprávy od pracovníků z celého světa. Říkají, že se jejich rovnováha mezi pracovním a soukromým životem zlepšuje. Pracovní život Čechů ale nepříznivě ovlivnily nepříznivé ekonomické podmínky a následky krize.“

 

Talentovaným budiž drezúra odpuštěna

„Ekonomické podmínky se začínají zlepšovat, a proto budou firmy za účelem vyšší efektivity potřebovat udržet a najímat nejtalentovanější lidi. Nemohou si dovolit ignorovat hodnotu, kterou může renomé v oblasti poskytování dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem přinést. Firmy se v průběhu recese začaly čím dál více zaměřovat na výsledky a ve všech směrech volí méně tradiční pracovní postupy a zvyšování flexibility poskytováním větší volnosti zaměstnancům. Jedním z opatření, které je stále oblíbenější, je pomoc zaměstnancům ve snižování únavného a neproduktivního dojíždění, a to zaváděním flexibilnějších pracovních postupů.“ 

„Ať již tato opatření umožňují zaměstnancům cestovat mimo dopravní špičku, pracovat z lokalit, které jsou blíže jejich domovům, nebo trávit více času s rodinami, možnost pracovat podle svých představ se nepochybně stává stále důležitějším faktorem ve zvyšování produktivity a tělesné i duševní pohody,“ dodal Serge Dupaux.

 

O průzkumu a jeho reprezentativnosti 

Průzkum byl postaven na názorech více než 16 000 profesionálních podnikatelů ve více než 80 zemích z globální databáze kontaktů společnosti Regus. Globální databáze kontaktů společnosti Regus obsahující více než 1 milion podnikatelů z celého světa je vysoce reprezentativním vzorkem senior manažerů a majitelů podniků. Respondenti byli dotazováni na svou pracovní dobu, spokojenost s množstvím času stráveného doma nebo s rodinou spolu s jejich názorem na to, zda v celkové rovnováze mezi jejich pracovním a soukromým životem došlo ke zlepšení. Tyto údaje jsou začleněny do Indexu a poté porovnány se základním bodem stanoveným v roce 2010 na hodnotu 100. Průzkum byl proveden a zpracován nezávislou organizací MindMetre. 

 

foto: © Iakov Kalinin - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?