Hlavní navigace

Zpevněné plochy jako předmět daně z pozemků: úspora 50 % či pětadvacetinásobné zdražení?

15. 12. 2011

Sdílet

Blíží se datum účinnosti novely zákona o dani z nemovitostí (č. 212/2011 Sb.), která zavádí zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Zavedení této nové sazby od 1. ledna 2012 pro určitý typ pozemku je reakcí na léta trvající nejasnosti a spory, které se dostaly i před správní soudy. Podstatou sporů bylo, zda určitá plošná stavba provedená na pozemku je samostatnou nemovitou věcí oddělenou od pozemku, nebo zda se jedná o neoddělitelnou součást pozemku. Pro poplatníky bylo toto rozlišení velmi důležité, neboť sazba daně z pozemků je mnohem nižší, než sazba daně ze staveb. Nově zavedená sazba daně u zpevněných ploch pozemků činí 5 Kč/m2 nebo 1 Kč/m2, pokud plocha slouží k zemědělské prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství.

Poplatníkům, kteří danou nemovitost dosud vykazovali jako stavbu a nyní ji přeřadí pod zpevněnou plochu pozemku, se daň z nemovitosti sníží na 50 %. Poplatníci, kteří nemovitost – zpevněnou plochu pozemku – evidují jako pozemek, budou v roce 2012 na druhou stranu muset zaplatit daň z nemovitosti 25krát vyšší než v roce 2011 (zvýšení sazby z 0,20 Kč na 5 Kč).

Jelikož přeřazení dané nemovitosti do kategorie zpevněných ploch představuje změnu okolností rozhodných pro stanovení daně, musí poplatník podat na rok 2012 daňové přiznání, a to nejpozději do 31. ledna 2012.

Je však třeba upozornit na skutečnost, že novela zákona i sdělení Generálního finančního ředitelství k této novele (vydané 15. listopadu 2011) nerozlišují mezi stavbou ve smyslu občanskoprávním (což je podstatný aspekt pro zařazení pod daň ze staveb nebo pod daň z pozemků) a stavbou ve smyslu stavebního zákona. Proto je sdělení GFŘ poněkud zavádějící a v praxi se poplatník v konkrétní situaci pravděpodobně nevyhne výkladovým problémům.

Nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí jako „Ostatní plocha“ nebo „Zastavěná plocha a nádvoří“ může v podstatě v závislosti na okolnostech náležet z hlediska daně z nemovitostí do následujících kategorií:

* stavba (sazba daně ze staveb užívaných k podnikatelské činnosti 10 Kč/m2, resp. 2 Kč v případě zemědělské a lesní činnosti),

* zpevněná plocha pozemku (sazba daně z pozemku 5 Kč/m2, resp. 1 Kč v případě zemědělské a lesní činnosti),

* ostatní plocha (sazba daně z pozemku 0,20 Kč/m2),

* stavba vyjmutá ze zdanění (například některé druhy komunikací),

Před podáním přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 proto doporučujeme v předstihu prověřit přesný charakter všech pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí jako „Ostatní plocha“ nebo „Zastavěná plocha a nádvoří“. Naši odborníci Vám rádi pomohou při správné aplikaci příslušné sazby daně z nemovitostí v souladu se zákonem a výkladem GFŘ.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?