Hlavní navigace

Zuzana Kourková, HASOFT: Mučí nás nejistota ohledně vývoje sazeb DPH

30. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Dreaming Andy - Fotolia.com
„Dnes je práce s analýzami ulehčena IT, CFO nemusejí ležet v haldách papírů a sepisovat podrobné údaje, informace se k nim dostávají ucelené, upravené a přehledné. Proto mohou mít více času na strategie a plánování,“ říká v rozhovoru Zuzana Kourková, Junior Financial Analyst ve společnosti HASOFT VELKOOBCHOD.

Kdy vaše firma vznikla, jaký je její sortiment, je stálý, nebo prochází změnami, kde všude hledáte své zákazníky? 

Společnost HASOFT byla založena v roce 1997 a každým rokem poskytuje nové výrobky podle speciálních požadavků stavebního trhu. Produkty jsou dostupné jak v sítích největších prodejců stavebních hmot, tak ve většině stavebnin, specializovaných prodejen a marketů. Portfolio umožňuje široký výběr maltovin a lepicích pásek například pro obkladače, instalatéry, elektrikáře, topenáře, klempíře, malíře, natěrače, aj. Od roku 2002 bylo portfolio rozšířeno o konstrukční fitinky.

 

Zuzana KourkováDo jaké míry jsou pro vás důležitá měření výsledku hospodaření pomocí EBITDA a souvisejících vzájemných vztahů tohoto ukazatele s výší zisku? 

Tento ukazatel umožňuje srovnávat finanční výkonnost podniku meziročně bez významného zkreslení způsobeného daňovými sazbami, zadlužeností, úrokovými sazbami a odpisovými pravidly. Vývoj daňového zatížení měl v minulých letech v ČR významnou dynamiku, proto je nezbytnou součástí našich analýz.

 

Které vidíte hlavní problémy v oblasti cash flow? 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví doporučují vykazování peněžních toků z provozní činnosti přímou metodou. Bohužel je tato metoda příliš pracná a v normálním provozu není možné ji zpracovávat pravidelně. Proto využíváme metodu nepřímou, kdy narážíme na problém transformace účetních případů. Cash flow sledujeme regresivně, do budoucna predikujeme nepravidelně, záleží na mnoha nepředvídatelných parametrech, které mohou způsobit výkyv v cash flow, například na platební morálce našich partnerů, na situaci a vývoji na trhu a podobně.

 

Pracuje pro vás celé finanční oddělení. Je vaší prioritou spíše controlling, plánování, řízení rizik nebo účetnictví? 

Dosud jsme upřednostňovali účetnictví a controlling, s vývojem a výstavbou nové haly se více zaobíráme plánováním.

 

Jste věrni jednomu dodavateli podnikového informačního systému nebo ne, a proč? Splnil ERP vaše očekávání?  

Jsme věrni jednomu dodavateli díky odbornosti, dobrým vztahům a dlouhodobé spokojenosti. Je jím ABRA Software, jeden z největších hráčů na českém trhu ERP. ABRA zaměstnává špičkové odborníky, jakýkoli požadavek byl vždy upraven přesně podle našich potřeb. Vážím si rychlosti, bezpečnosti, stability, možnosti školení a nepřetržité uživatelské podpory, možnosti dodatečných úprav modulů a jejich rychlé implementace. Momentálně se těšíme na nový modul iGate, který umožní nový pohled na různé procesy ve firmě.

 

Oblastí, kde jsou finanční ředitelé více angažováni než před krizí, jsou vztahy s obchodními partnery. Tam jde o vyjednávání o podmínkách spolupráce, kontraktů apod….Souhlasíte?  

O tyto záležitosti se v naší společnosti stará obchodní ředitel, který přichází do styku s obchodními partnery dnes a denně. S generálním ředitelem či finančním oddělením pak jedná o důsledcích, pozitivech a negativech.

 

V souvislosti s hledáním cest ke snižování nákladů se diskutuje o roli outsourcingu. Má šetřit náklady a umožnit firmě, aby se soustředila na svůj hlavní byznys. Někteří odborníci však tvrdí, že outsourcing v některých oblastech náklady naopak zvyšuje (IT, externí prodejní sítě, apod.). Jaký je váš názor? 

Slyšela jsem, že alespoň třicet procent činností ve společnosti by mělo být svěřeno externímu dodavateli. Outsourcing by mohl být účinnou manažerskou strategií, která může přinášet značné benefity, ale v dlouhodobějším horizontu. Na počátku je třeba důkladná příprava a různorodé analýzy provázené vysokými náklady, po úspěšné implementaci by náklady měly naopak klesat, neboť outsourcingové firmy disponují úsporami z rozsahu a nabízí tak bezkonkurenční služby svými profesionály.

 

Přesouvá se těžiště práce finančních ředitelů z výkaznictví a analýz k větší účasti v tvorbě strategie a rozhodovacích procesech? 

Dnes je práce s analýzami ulehčena informační technikou, finanční ředitelé nemusejí ležet v haldách papírů a sepisovat podrobné údaje, dnes se k nim informace dostávají ucelené, upravené a přehledné. Proto mohou mít více času na strategie a plánování.

 

Finančním ředitelům v období krize připadla nevděčná role, protože museli hledat cesty snižování nákladů. Mnozí si stěžovali, že se jim nedostávalo podpory vedení. Jak to bylo u vás? 

V naší společnosti se hledají cesty snižování nákladů nejen v krizi, ale i za lepších časů, podpora vedení je více než příznivá.

 

Aby bylo na mzdy, je třeba, aby se firmě hospodářsky dařilo. Můžete říci, jaké změny v současných vnitřních (hospodářská politika vlády) i zahraničních ekonomických podmínkách by vám nejvíce pomohly? 

V současnosti bychom potřebovali co nejdříve znát výši sazeb DPH, tato nejistota působí problémy firmám, domácnostem a celé ekonomice, dopady mohou být mnohem zásadnější než chybně zvolené sazby DPH.

 

Uvítali byste zavedení Basel III? 

Hlavní nevýhodou BASEL II jsou tendence k zesilování úvěrového cyklu, což znamená, že v období krize rostou kapitálové požadavky, naopak v období hospodářské konjunktury dochází k jejich snižování. Banky jsou ochotny poskytovat finanční prostředky v období růstu rizikovějším projektům, kdežto v období recese banky půjčují neochotně, přičemž finanční prostředky jsou právě v tomto období potřebnější. Finanční instituce mají problémy s nedostatkem likvidity, což v nedávné minulosti vedlo ke zhoršení finanční krize a pádu některých institucí, příkladem může být dnes všem známý případ Lehman Brothers. Tento problém však podle mého názoru Basel III nevyřeší.

BASEL III obsahuje několik žádoucích změn, nicméně odhad účinků těchto obměn je velice složitý. Finální platnost těchto regulatorních pravidel se datuje k roku 2019. Studie hodnotící dopady BASEL III uvádějí pokles HDP v průběhu implementace těchto regulí, zvýšení úvěrových sazeb a snížení dostupnosti dlouhodobých úvěrů. V případě naší firmy se můžeme obávat snížení HDP, na druhé straně můžeme počítat s vyšší bonitou obchodních partnerů.

 

Jak získáváte finanční prostředky pro rozvoj firmy? Pochází z vnitřních zdrojů firmy či se je snažíte získat na tuzemském finančním trhu? 

Cloud24

V současnosti si vystačíme s vlastními zdroji, do budoucna s vyššími náklady na investiční činnosti přijdou nejspíš otázky financování z jiných zdrojů.

 

Byl pro vás článek přínosný?