Hlavní navigace

Dovozy masa přesáhly polovinu domácí produkce

29. 4. 2010

Sdílet

Aktuální komentář k dnes zveřejněným datům Českého statistického úřadu o vývoji zemědělských živočišných produktů za první čtvrtletí.

Poslední informace Českého statistického úřadu není dobrou zprávou o českém zemědělství. Zejména pro něj. Vyvolává však i otázky týkající se národní strategie – podle expertů stojících mimo odvětví pak především ohledně dostatečné tvorby rezerv, zaměstnanosti v zemědělství i u navazujících zpracovatelů, optimální míry soběstačnosti.

 

Cizí maso se k nám jen hrne… 

Jestliže je zvykem ekonomů říkat, že primární sektor v ekonomice nebývá v dobách krize postižen tak jako zejména průmysl, údaje za několik posledních čtvrtletí tento optimismus tak zcela nepotvrzují. Propad produkce masa již ovšem nedosahuje 11 % jako v objemech za první kvartál loňského roku, v jehož průběhu se pak meziroční poklesy mírně tlumily. Letošní první čtvrtletí však již zlepšení v úbytcích masné produkce nezaznamenalo – meziročně jí bylo stále o čtyři procenta méně. Nižší poptávka spotřebitelů je příčinou jen zčásti. Tím druhým důvodem je především vývoj zahraničního obchodu s masem, který byl výrazně záporný. Navíc s trendy pro české zemědělství více než nepříznivými, což vyniká zejména při srovnání domácí produkce s dovozy. Jestliže letos v prvním čtvrtletí bylo v ČR vyrobeno 131 tis. tun masa včetně drůbežího, pak dovezeno bylo dalších více než 68 tisíc tun, což představuje plných 52 % tuzemské masné výroby.

Drahomíra Dubská Skutečnost, že dovozy masa přesáhly polovinu domácí produkce, by však nemusela tolik vadit, pokud by s nimi v přijatelné relaci korespondoval i vývoz. Bilance obchodu s masem však byla výrazně deficitní – u hovězího sice jenom necelé čtyři tuny, ale u drůbeže o 14 tun a u vepřového masa dokonce o více než 37 tun. V prvním čtvrtletí se tak dále prohloubil jev, kdy při výrazném růstu celkových dovozů masa do České republiky dochází k rovněž výraznému poklesu jejich celkových vývozů – dovoz hovězího stoupl o čtvrtinu a jeho vývoz klesl o 40 %. U vepřového vzrostly dovozy o 17 % při snížení vývozů o 6 %, analogicky u drůbeže (+16 % oproti –3 %).

 

Sedláci, plačte? 

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky sice také v objemech meziročně poklesl, ovšem výsledkem byl přebytek. Tradičně největší obchodní partneři, Německo a Slovensko, participovali na dovozech mléka a mléčných výrobků do ČR ze 40 %, resp. z 25 %, v případě vývozů z ČR pak z 53 %, resp. 17 %. Co se tuzemské mléčné produkce týká, mlékárny nakoupily v prvním čtvrtletní proti stejnému období loni o 3 % méně.

Mezinárodní směna je nepochybně žádoucí, ať již z nákladových či jiných důvodů. Ovšem růst produkce masa zaznamenala ČR naposledy ve čtvrtém čtvrtletí 2007, mléka v prvním čtvrtletí 2008. A zejména agrární obchod s živočišnými produkty vykázaný za první tři měsíce letošního roku ukazuje, jak zranitelné je české zemědělství. Co s tím?

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu 

 

Text informace o vývoji zemědělských živočišných produktů za první čtvrtletí vydané dnes v 9 hodin lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu

 

 

Byl pro vás článek přínosný?