Hlavní navigace

RPA: Čeká nás inteligentní automatizace podnikových procesů

7. 6. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ve spojení s umělou inteligencí a strojovým učením získává software pro automatizaci procesů zcela novou dimenzi. Výrobci v této souvislosti hovoří o „hyperautomatizaci“. Robotická automatizace procesů (RPA) transformuje podnikové procesy prakticky ve všech odvětvích tím, že zjednodušuje zadávání dat a jiné duševně nenáročné činnosti. Technologie, jež dokáže vyplnit digitální formulář za zlomek času, který by k tomu potřeboval člověk, se dnes dočkává dlouho zasluhované modernizace.

Pokroky v oblasti strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI) umožňují vznik inteligentní automatizace (IA), chytřejší verze RPA, která se dokáže naučit celé podnikové procesy v kontextu, nikoli jako pouhou řadu diskrétních úloh.

„K dispozici je potřebný výpočetní výkon, existují soubory dat a nechybí ani představivost. Budoucností RPA je inteligentní automatizace,“ říká Yousuf Khan, CIO společnosti Automation Anywhere, která se RPA systémy zabývá.

IA využívá algoritmy schopné zvládat úlohy jako ošetřování výjimek, koordinace rozhodování, nebo dokonce zapojení do konverzačních rozhraní, jak vysvětluje Craig Le Clair, analytik společnosti Forrester, ve své knize Neviditelní roboti v tichu noci: Jak AI a automatizace změní povahu práce.

Slibná budoucnost umělé inteligence

Forrester odhaduje, že do roku 2022 dosáhne přínos IA 134 miliard dolarů pramenící z toho, že podniky budou moci přesunout zaměstnance a přeorientovat investice například na inovace, zlepšování zákaznické zkušenosti nebo zvyšování efektivity provozu. Holistická IA bude schopná koordinovaně zpracovávat stovky, ne-li tisíce událostí v podnikových procesech. To je svatý grál, o který usilují společnosti UiPath, Automation Anywhere a Blue Prism spolu s desítkami start-upů, jako jsou Kryon nebo AntWorks.

Společnost Automation Anywhere, která již v různých podnicích nasadila přes dva miliony RPA systémů, v současné době zkušebně u vybraných klientů zavádí IA řešení Discovery Bot, které s využitím ML a AI zachytává a analyzuje činnosti uživatele s cílem odhalit repetitivní úkony při práci s různými podnikovými aplikacemi. RPA řešení samo o sobě dokáže takové úkony automatizovat, ale Discovery Bot nejprve stanoví priority činností podle jejich potenciálního ekonomického přínosu pro podnik a následně k jejich provádění nasadí RPA.

Mnoho podniků, které RPA zavádějí, se již dnes snaží určit priority automatizace. Jak ale ukazují prvotní výsledky nového řešení, až 80 % repetitivních úkonů, které lze automatizovat, zůstávalo dosud neodhaleno. Teprve IA přinese exponenciální nárůst užitku v podobě úspor času a nákladů a převedení pracovních sil na práci s vyšší přidanou hodnotou.

Počítačové vidění pomůže IA lépe „vidět“ a „číst“

UiPath využívá ML ke zdokonalení dvou náročných úloh RPA: způsobu, jakým softwarový robot vidí obraz na monitoru počítače a jak extrahuje informace z dokumentů ke zpracování.
Úspěšnost RPA závisí na schopnosti robota rozpoznat prvky na internetové stránce nebo v uživatelském rozhraní. Virtuální desktopové rozhraní (VDI) však nepředstavuje tradiční uživatelské rozhraní, ale přenáší obraz ze vzdáleného desktopu, a umožňuje tak robotům rozpoznávat jednotlivé prvky. UiPath k tomuto problému přistupuje tak, že vybavuje své roboty počítačovým viděním využívajícím ML, optické rozpoznání znaků a technikou vyhledávání nepřesné shody (fuzzy matching). Díky tomu systém dokáže automaticky rozpoznávat prvky aplikace a činit příslušné úkony. Produktový ředitel společnosti UiPath Param Kahlon nazývá takové schopnosti IA „hyperautomatizací“.

UiPath také strojovým učením zdokonaluje schopnost svých robotů číst dokumenty. Například účetní dokáže klasifikovat fakturu rychlým zhlédnutím položek jako dodavatel, zboží, datum splatnosti a číslo objednávky, avšak roboty jsou omezené na extrakci dat pomocí pravidel a vyžadují k automatizaci strukturovaná data. Díky kombinaci obou metod dokážou roboty UiPath rozpoznat strukturované, nestrukturované a částečně strukturované datové prvky a zpracovávat dokumenty podobným způsobem, jakým by takový úkol vykonával člověk.

ICTrocenka

Otazníky okolo budoucnosti

Podobně jako RPA i IA se potýká s určitými počátečními potížemi včetně etických otázek. Dnes se na roboty obecně nahlíží dvěma způsoby: buď jako na digitální zaměstnance, kteří lidem berou pracovní místa, nebo jako na nástroje usnadňující lidem práci a zbavující je nezáživných činností.

Analytik Craig Le Clair ze společnosti Forrester připouští, že automatizace může přispět k určitému snížení počtu zaměstnanců, ale upozorňuje, že převezme-li robot činnost dříve vykonávanou člověkem, firma může uvolněnou lidskou sílu využít pro jiné úkoly. Není ani jisté, zda budou podniky ochotné investovat do algoritmy řízených RPA systémů, jejichž rozhodování se těžko kvalifikuje a vysvětluje. Přesto se další automatizace jeví jako nezadržitelný trend a hyperautomatizace jako logický nástupce dnešních technologií. 

Byl pro vás článek přínosný?