Hlavní navigace

Zaměstnanost: letošní čtvrtletní trendy příznivé, v posledních měsících méně

4. 11. 2011

Sdílet

Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 4. listopadu 2011.

Zaměstnanost roste, nezaměstnanost klesá, regionální rozdíly v počtech lidí bez práce se snížily, dlouhodobě nezaměstnaných ubývá. To všechno jsou pozitiva vývoje na trhu práce České republiky v letošním třetím čtvrtletí, vyplývající z dat zjištěných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS).

 

Drahomíra Dubská Živnostenské listy opět nutností? 

V méně růžovém světle se pak jeví skutečnost, že proti druhému čtvrtletí se počet zaměstnaných zvýšil jen o necelých 7,5 tisíce osob, únik do neaktivity se zvětšil o více než 16 tisíc osob a počty podnikatelů bez zaměstnanců opět narůstají. Přitom ve druhém čtvrtletí se jejich přírůstek výrazně zredukoval, když předtím krizová a pokrizová situace nutila lidi při ztrátě zaměstnání k pořizování či oživení živnostenských listů. Jde opět o signál zhoršení? Zřejmě ano, uvažujeme-li širší vazby na ekonomiku, bez nichž hodnotit zaměstnanost samozřejmě nelze. 

 

Růst zaměstnanosti v průmyslu polevuje… 

Měsíční statistiky za průmysl sice vykreslují zaměstnanost v odvětví na růstové trajektorii (za podniky s více než padesáti zaměstnanci, bez osob pracujících na dohody, ale hlavně bez agenturních pracovníků průmyslových firem). Nicméně meziroční zvýšení tu bylo ve třetím čtvrtletí o dost skromnější než v tom předchozím (+3,7 %) či v prvních třech měsících letošního roku (+4,1 %) – v průmyslu bylo totiž zaměstnáno jen o 2,9 % více osob než před rokem a v samotném září pouze o 2,5 %. Pokrizové přírůstky zaměstnaných v průmyslových firmách tedy klesají a přitom je to právě průmysl, jehož výkonnost naskočila po krizi nejrychleji a nejlépe si vede i v současné době.

 

…ve stavebnictví stále bez zlepšení 

Ve stavebnictví se v září dále prohloubil propad zaměstnanosti, když práci ztratilo proti září loňského roku 7,7 % lidí, zatímco za samotné třetí čtvrtletí činil meziroční úbytek „jen“ 7,2 %. Chabé výsledky vykazují letos i služby – podle zatím dostupných dat za druhé čtvrtletí se zvedly počty zaměstnaných v obchodě oproti předchozímu čtvrtletí jen o 0,4 %, v odvětví informačních a komunikačních technologií zůstalo pracovníků stejně jako v prvních třech měsících roku. Ve srovnání s tím byl relativně příznivý vývoj zaměstnanosti v dopravě s mezikvartálním přírůstkem o 1,1 %. Veřejný sektor může počítat s nepříjemným tlakem na zaměstnanost v situaci, kdy jsou avizovány další škrty v souvislosti s očekáváním nepříznivého vývoj rozpočtových příjmů kvůli oslabování ekonomického růstu – a jeho přizpůsobením na straně výdajů.

 

Podle očekávání manažerů bude zaměstnanost spíše stagnovat 

V posledním říjnovém konjunkturálním průzkumu ČSÚ převažovaly v očekáváních zaměstnanosti odpovědi „neměnná“, a to zhruba u dvou třetin manažerů prakticky ve všech dotazovaných odvětvích. Ale více než třetina respondentů ve stavebnictví čeká její pokles, ve službách téměř čtvrtina. Relativně optimistický je průmysl a obchod, kde jen 13 %, resp. 11 % podnikatelů uvedlo, že zaměstnanost v jejich firmě bude v nadcházejícím období nižší. Plyne z toho, že jen asi pětina firem v české ekonomice soudí, že bude nabírat, přitom pracovní trh České republiky si evropském srovnání vedl dobře. V aktuální srovnávací analýze ČSÚ totiž stojí, že rozdíl mezi zaměstnaností před krizí a její výší podle aktuálních dat (za druhé čtvrtletí 2011) byl v EU 1,5 procentního bodu, ale v ČR jen 0,9 p. b. Z krize jsme se tedy „vraceli“ rychleji. A to zejména v poslední době: zatímco ve zmíněném letošním druhém čtvrtletí byla v EU zaměstnanost vyšší proti stejnému období loni jen o 0,2 p. b., v ČR o 0,8 p. b. Trh práce u nás velmi mírně ožil v nabídce volných míst, ale statisticky zatím jen v datech za druhé čtvrtletí. To třetí naznačí víc.

soutez_casestudy

 

Více na: http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam110411.doc

Byl pro vás článek přínosný?